Rosną stawki robocizny i ceny materiałów budowlanych - I półrocze 2007

2007-06-29 18:20

Sytuacja cenowa na rynku budowlanym wciąż się zmienia. Najbardziej rosną ceny materiałów i stawki robocizny. Najmniej zmieniają się wskaźniki narzutów, czyli koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk. W drugim kwartale 2007 roku ustabilizowały się natomiast ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego.

 

 

Stawki robocizny kosztorysowej

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej to wynik deficytu kadr w budownictwie. Kadr ubywa, bo budowlańcy masowo wyjeżdżają za granicę. Brakuje też szkół zawodowych, w których mogliby się kształcić pracownicy w podstawowych specjalnościach budowlanych.

W drugim kwartale 2007 roku tempo wzrostu stawek robocizny kosztorysowej było wysokie i w stosunku do pierwszego kwartału wynosiło:

 • dla stawek netto - od 9,1 proc. w robotach inżynieryjnych do 12,7 proc. w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych,
 • dla stawek brutto - od 7,4 proc. w robotach elektrycznych do 11,3 proc. w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych.

Natomiast w skali pierwszego półrocza 2007 roku:

 • średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej netto wzrosły od 16,7 proc. w robotach instalacji sanitarnych i robotach inżynieryjnych do 2,4 proc. w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych,
 • średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej brutto zwiększyły się od 14,6 proc. w robotach instalacji sanitarnych do 20,1 proc. w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych.

Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej w drugim kwartale 2007 roku dla poszczególnych rodzajów robót przedstawia tabela 1. Dla oceny zmian w skali pierwszego półrocza 2007 roku zostały w niej również podane stawki robocizny z czwartego kwartału 2006 roku.

Tabela 1. Stawki robocizny kosztorysowej wg rodzajów robót

* Składniki kalkulacyjne stawek netto i brutto podane zostały w numerze 3 LICZ I BUDUJ na str. 2 w publikacji "Zauważalne wzrosty".

Jeśli chodzi o regiony, stawki robocizny kosztorysowej rosły nierównomiernie.

1. Najwyższy poziom stawek robocizny kosztorysowej notowany jest:

 • w Warszawie,
 • w woj. dolnośląskim,
 • w woj. wielkopolskim;

2. najniższy poziom stawek robocizny kosztorysowej występuje:

 • w woj. podlaskim,
 • w woj. świętokrzyskim,
 • w woj. warmińsko-mazurskim;

3. największe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej wystąpiły:

 • w Warszawie,
 • w woj. dolnośląskim,
 • w woj. lubelskim.

Z porównań zostało wyłączone woj. opolskie, w którym wystąpił wyprzedzający wzrost stawek robocizny o 10-25 proc. już w pierwszym kwartale 2006 roku. Tabela 2 przedstawia stawki robocizny kosztorysowej netto dla ogólnobudowlanych robót inwestycyjnych oraz dla robót instalacji sanitarnych w układzie regionalnym, tj. dla 16 województw i Warszawy.

Tabela 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej netto

Regionalne stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych rodzajów robót można znaleźć w publikacjach SEKOCENBUDU: "Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego IRS" oraz "Biuletynie cen regionalnych w budownictwie BCR".

 

Ceny materiałów

Średnie krajowe ceny materiałów zużywanych w budownictwie wzrosły w pierwszym półroczu 2007 roku o 12,1 proc., a w tym:

 • ceny materiałów budowlanych o 13,8 proc.,
 • ceny materiałów instalacyjnych o 4,5 proc.,
 • ceny materiałów elektrycznych o 5,7 proc .

Szczegółowe zmiany według grup materiałów w pierwszym i drugim kwartale 2007 roku przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zmiany cen materiałów budowlanych wg grup

W pierwszym półroczu 2007 roku najbardziej zdrożały:

 • materiały i wyroby ceramicznych, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe o 66,6 proc.,
 • elementy i wyroby betonowe o 16,9 proc.,
 • szkło budowlane i techniczne o 16,8 proc.,
 • elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego o 15,3 proc.,
 • wyroby hutnictwa żelaza o 15,1 proc.

Pierwszy kwartał 2007 roku charakteryzował się umiarkowanym wzrostem cen materiałów, istotne ich zmiany miały miejsce w kwartale drugim. Jednak ceny niektórych materiałów w pierwszym półroczu się nie zmieniły, wręcz zmalały albo wykazały niewielkie wzrosty. Dotyczy to np.:

 • izolatorów oraz osprzętu izolatorowego i przewodowego - spadek o 0,8 proc.,
 • osprzętu sygnalizacyjnego - wzrost o 2,3 proc.,
 • przewodów i kształtek wentylacyjnych - wzrost o 2,8 proc.,
 • elementów i urządzeń instalacji grzewczych - wzrost o 2,8 proc.,
 • grzejników i osprzętu oraz armatury metalowej przemysłowej - wzrost o 2,9 proc.,

 

Ceny pracy sprzętu budowlanego

 

W pierwszym półroczu 2007 roku ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego wzrosły o 7,5 proc. Jednak cały ten przyrost miał miejsce w pierwszym kwartale - w drugim kwartale ceny nie zmieniły się.

Wzrost cen dotyczył pracy i najmu poszczególnych rodzajów sprzętu budowlanego:

 • maszyn do zagęszczania gruntu i nawierzchni drogowych - o 15,6 proc.,
 • sprężarek powietrznych i zbiorników do sprężonego powietrza - o 12,2 proc.,
 • maszyn do odspajania i przemieszczania gruntu - o 9,5 proc.,
 • ciągników, samochodów i przyczep - o 8,5 proc.

Najmniejszy wzrost cen dotyczył:

 • deskowań i ślizgów - o 1,6 proc.,
 • rusztowań - o 2,0 proc.,
 • wyciągów towarowo-osobowych i budowlanych - o 2,2 proc.,
 • maszyn i urządzeń do skrawania i zgrzewania metali - o 2,3 proc.

 

Koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk

 

Tendencję wzrostową w pierwszym półroczu 2007 roku wykazały również wszystkie kalkulacyjne wskaźniki narzutów. Był to wzrost niewielki.

Wskaźniki narzutów kosztów zakupu Wkz zwiększyły się od 0,3 punktu procentowego w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych do 7,0 punktu procentowego w ogólnobudowlanych robotach remontowych i robotach instalacji sanitarnych. Jeszcze do niedawna cechowała je sukcesywna tendencja spadkowa. Wynikała ona z tego, że hurtownie i producenci dostarczali materiały na plac budowy bez pobierania opłat za transport. Obecnie zwiększony popyt i niedobór wielu materiałów powoduje, że praktyka ta jest ograniczana. W wyniku tego w kalkulacjach kosztorysowych są uwzględniane zwiększone koszty zakupu.

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich Wkp zwiększyły się w pierwszym półroczu w sposób podobny jak poszczególne rodzaje robót, czyli w granicach 1,9-2,2 punktu procentowego. Z kolei wskaźniki narzutów zysku Wz wzrosły od 0,3 punktu procentowego w ogólnobudowlanych robotach inwestycyjnych do 0,6 punktu procentowego w robotach instalacji elektrycznych. Dla robót inżynieryjnych wskaźnik ten nie zmienił się.

Więcej o cenach i o ekonomice budownictwa w miesięczniku "Licz i buduj".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej