Rok 2003 - kryzys w budownictwie i rosnące zyski zagranicznych firm budowlanych

2007-05-30 12:35

Wyniki monitoringu budownictwa prowadzonego przez Polską Agencję Badawczą Budownictwa wykazują niekorzystne tendencje w dziedzinie eksportu polskich usług budowlanych oraz wyrobów dla budownictwa. Tendencje te nasiliły się w 2003 roku.

Jeszcze do połowy lat 90-tych polskie budownictwo było ważnym sektorem gospodarki, przynoszącym zyski ze sprzedaży produkcji budowlanej za granicą (głównie w Niemczech). Także polski przemysł materiałów budowlanych przynosił wysokie nadwyżki z tytułu eksportu wyrobów - głównie cementu.
Teraz te dziedziny przynoszą coraz większy deficyt. W warunkach głębokiego kryzysu w budownictwie polskim i pogłębiającego się spadku produkcji i zatrudnienia w 2003 roku oraz utrzymującej się stagnacji w transferach zysków polskich firm świadczących usługi budowlane za granicą, budowlane firmy zagraniczne osiągnęły prawie dwukrotnie większe zyski (z tytułu świadczenia usług budowlanych w Polsce) i zyski te zostały przelane za granicę. Pogłębieniu uległa - utrzymująca się od końca lat 90-tych - niekorzystna relacja eksportu do importu usług budowlanych; obecnie są to proporcje 1:5, co oznacza, że Polska osiąga pięciokrotnie mniejsze zyski z wymiany usług budowlanych z zagranicą niż kraje - importerzy (z tego tytułu do Polski wpłynęło 110 mln USD, wypłynęło 550 mln USD).
W ocenie PABB zjawisko to wymaga wnikliwej analizy i oceny w kontekście optymalizacji korzyści, jakie powinien przynieść Polsce wielki napływ środków pomocowych na rozwój infrastruktury i innych zadań budowlanych, zapowiadany po wejściu do UE.
W świetle przytoczonych danych niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków i zwiększenie możliwości absorpcji środków unijnych przez polskie firmy budowlane i gospodarkę naszego kraju.

Korzyści z eksportu z Polski i importu do Polski usług w latach 2001-2002, w mln USD

Źródło: Polska Agencja Badawcza Budownictwa


Trzeba także zwrócić uwagę na rosnący deficyt w wymianie handlowej z zagranicą (mineralne materiały budowlane, kruszywa, kamień budowlany i cement). Złoża minerałów w naszym kraju oraz możliwości produkcyjne w pełni wystarczają do pokrycia zapotrzebowania krajowego w okresie wysokiej koniunktury, a tym bardziej w warunkach panującego obecnie regresu w budownictwie.
Z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych szczególnie niepokoi utrata wysokiej pozycji polskiego przemysłu cementowego w Europie. Do połowy lat 90-tych przemysł cementowy przynosił wysoką nadwyżkę w obrotach z zagranicą. W 2002 roku Polska po raz pierwszy w ciągu ostatnich 50 lat stała się importerem netto cementu w wyniku uzyskania ujemnego salda wymiany zarówno w ujęciu wartościowym, jak i rzeczowym, a tendencje te utrzymały się także w 2003 roku. Podobne niekorzystne zjawiska występują w wymianie z zagranicą kruszywami i ceramiką budowlaną, w tym cegłą ceramiczną - gdzie deficyt obrotów wyrażony w USD po trzech kwartałach 2003 roku wyniósł 3,7 mln.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej