Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)

2007-09-14 13:40
Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)
Autor: brak danych Rentowność w gospodarce i jej głównych działach (raport - I półrocze 2007)

Od 2004 roku gospodarka osiąga wysokie wskaźniki rentowności. Rok 2007 jest czwartym z kolei, kiedy kondycja finansowa podstawowych działów gospodarki systematycznie wzrasta. W efekcie następuje zwiększenie akumulacji wewnętrznej oraz zdolności kredytowej. Pozwala to na intensyfikację działalności inwestycyjnej.

Nigdy w minionych latach (nawet w drugiej połowie lat 90., kiedy koniunktura w gospodarce była dobra) nie osiągano tak korzystnych wyników finansowych. W I półr. 2007 średnia rentowność sektora przedsiębiorstw była lepsza niż przed rokiem.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw 1
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-6.06 1-6.07
rentowność obrotu
bruttow gospodarce w %
 4,2  1,9   0,7   0,8  2,8  6,0  4,9  5,8  5,6  6,5
rentowność obrotu
nettow gospodarce w %
 2,0  0,7 - 0,3 - 0,2  1,7  4,8  3,9  4,7  4,5  5,3
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
22,7 15,5 17,9 17,9 23,6 30,3 31,9 35,1 32,6 32,9
wynik finansowy
brutto w mld zł
17,5 18,4   6,4  7,3 30,2 75,4 65,0 86,3 38,5 52,5
wynik finansowy
netto w mld zł
 8,5  6,2 - 2,6 - 2,0 18,0 60,7 51,4 69,8 30,8 42,8

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne  [ 1 dane w I półr. 2007 obejmowały 16120 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których pracuje 50 osób i więcej.  
   

W gospodarce

Kondycję finansową sektora przedsiębiorstw w I półr. 2007 charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były wyższe o 16,1% niż przed rokiem, a koszty ich uzyskania o 14,9%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów z 94,4% do 93,5%;
  • przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto, w łącznej kwocie 52,5 mld zł, wobec 38,5 mld przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 42,8 mld zł wobec 36,5 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wykazywało 75,4% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze co czwarta firma była deficytowa), a udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przychodach z całokształtu działalności wynosił 85,6%;
  • rentowność obrotu netto wynosiła w 2006 roku 4,, a w I półr. 2007 wzrosła do 5,3%;
  • 48,8% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport (47,4% rok temu). Poziom sprzedaży eksportowej był o 18,3% wyższy niż rok temu, a udział w przychodach wynosił 20,9%. Ponad 70% całości sprzedaży eksportowej przypadało na przedsiębiorstwa, w których eksport wynosi więcej niż połowa obrotu. Podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były rentowne, chociaż różnice w rentowności były znaczące (najniższa rentowność od 2,3% w handlu do najwyższej 12,9% w górnictwie i kopalnictwie);
  • wskaźnik płynności finansowej był wysoki - wynosił 32,9%.

 

 

W budownictwie

W okresie głębokiego regresu w budownictwie, w latach 2001-2003 przedsiębiorstwa (średnio) przynosiły straty. Przełomowy okazał się rok 2004, kiedy popyt na roboty budowlane zaczął wzrastać, a wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie 1,1%. Kolejne dwa lata - to okres rosnącej koniunktury w budownictwie i coraz większej produkcji budowlanej, której towarzyszyła zwiększająca się rentowność do 1,7 i 3,5% w roku 2006.

W I półr. 2007 rentowność netto branży budowlanej wynosiła 2,9% i była wyższa od rentowności osiągniętej w analogicznym okresie 2006 (wówczas 1,5%).

Pierwszy kwartał jest zawsze w budownictwie najsłabszy, zarówno pod względem produkcji jak i rentowności, co odbija się na wskaźnikach pierwszego półrocza. Wpływają na to niekorzystne na ogół warunki atmosferyczne dla działalności przedsiębiorstw, ale też cykl robót budowlanych; roboty budowlane są kończone w rozliczane najczęściej w końcu roku. W kolejnych latach, od 2001 do 2006, w pierwszym kwartale budownictwo notowało straty - największe w latach 2002 i 2003.

Natomiast w 2007 roku, zarówno pierwszy kwartał jak też półrocze, okazały się bardzo korzystne dla działalności budowlanej, notowano dodatnią rentowność netto, co nie zdarzało się nawet w drugiej połowie lat 90., kiedy sytuacja w budownictwie była bardzo dobra.

Wyniki finansowe sektora budownictwa 2
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I półr. 2007
rentowność obrotu
brutto w %
 3,5   2,1  -0,1  -1,8   0,3  1,7   2,4   4,4      3,8
rentowność obrotu
netto w %
 1,6   0,9  -1,2  -2,6  -0,6  1,1   1,7   3,5      2,9
    w tym I kwartał -1,5  -2,2   -3,4  -5,4  -5,5  -4,0  -3,7   -3,2      0,6
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
 25,0  16,6   20,0  22,6  25,2  29,1  38,2   40,0    29,1
wynik finansowy
brutto w mld zł
778,8 1191,0  -54,4 -832,8  114,3 782,5 1273,5 2781,6 1178,9
wynik finansowy
netto w mld zł
356,8  516,6 -636,3 -1179,8 -245,2 501,6  894,9 2216,7   899,7
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne [2 w 2006 r. badaniami wyników finansowych w budownictwie objęto 1411 przedsiębiorstw, w pierwszym półroczu 2007 r. 1526]

 W przemyśle
materiałów budowlanych 3

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski. Wprawdzie wskaźniki rentowności były w latach 2001-2003 relatywnie niższe a poszczególne branże różniły się efektywnością, to jednak średnia rentowność netto badanych firm była przez wszystkie lata dodatnia, przy czym w wielu okresach - bardzo wysoka. Również w I półr. 2007 rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych była wysoka, w drugim kwartale wyższa niż w pierwszym.


Wyniki finansowe przedsiębiorstw materiałów budowlanych 4
wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1-6.07
rentowność obrotu
brutto w %
 6,6  7,3  3,3  3,6  6,2 11,0  8,9 11,6 16,3
rentowność obrotu
netto w %
 3,7  5,3  1,9  2,1  2,4  9,3  7,3  9,7 14,0
wskaźnik płynności
finansowej I stopnia
30,7 17,4 19,1 28,2 36,3 35,4 36,6 42,9 49,2
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne

 
W I kw. 2007 średni wskaźnik rentowności netto wynosił - 11%, a po  sześciu miesiącach - 14%. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazują wysoką rentowność - od 4,9% (najniższa rentowność netto w produkcji kamienia budowlanego) do 21,3% (dla ceramiki budowlanej).
Zwracają uwagę wysokie wskaźniki płynności finansowej (w niektórych branżach występuje nadpłynność, uważa się, że płynność finansowa w granicach 20-25% zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Średnio w przemyśle materiałów dla budownictwa od 2004 r. wskaźniki płynności finansowej I stopnia (relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych) wynosiły 35% do 45%, a w niektórych branżach w 2006 r., nawet 60%. 
Wskaźniki płynności finansowej były wysokie (wyższe niż w 2006 r.), w: branży cementu, wapna i gipsu 64,8%, produkcji płytek ceramicznych 57,7%, ceramiki budowlanej 51,1%, w pozostałych branżach od 27,1 do 38,3%.

[3 Wg klasyfikacji PKD "Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych"]
[4W 2006 roku badaniami wyników finansowych w dziale "produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych" objęto 394 przedsiębiorstwa, w pierwszym półroczu 2007 r. 405.]

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej