Rentowność nadal na wysokim poziomie

2008-06-23 14:45

W pierwszym kwartale 2008 r. rentowność w gospodarce i jej głównych działach nadal utrzymywała się na wysokim poziomie, chociaż niektóre wskaźniki nieco pogorszyły się. W ocenach ekspertów jest to sytuacja przejściowa, a pierwszy kwartał zawsze wykazuje słabsze wyniki finansowe. Nie brak jednak opinii, że kolejne miesiące mogą charakteryzować się tendencją malejącej rentowności.

W I kwartale 2008 r. przedsiębiorstwa objęte badaniami (16 416 z zatrudnieniem powyżej 50 osób) osiągnęły wyższe niż przed rokiem kwoty zysku. Pomimo poprawy wyników obniżyły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe w stosunku do notowanych przed rokiem.
Sytuację finansową sektora przedsiębiorstw charakteryzowały następujące tendencje i wielkości:

  • przychody z całokształtu działalności były o 13,5% wyższe niż rok wcześniej, a koszty ich uzyskania o 13,9%, co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów z 93,9% do 94,2%;
  • przedsiębiorcy wypracowali dodatni wynik finansowy brutto o łącznej kwocie 25,7 mld zł (wobec 23,7 mld przed rokiem). Wynik finansowy netto wynosił 20,4 mld zł (19 mld zł rok wcześniej). Zysk netto wykazywało 67% przedsiębiorstw (oznacza to, że jeszcze co trzecia firma była deficytowa), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 81%;
  • rentowność obrotu netto wyniosła 4,6% (w I kwartale 2007 r. była wyższa, wynosiła 4,9%);
  • 46,4% badanych przedsiębiorstw wykazało sprzedaż na eksport, udział sprzedaży eksportowej w przychodach wynosił 20,6%, a podstawowe relacje ekonomiczno - finansowe osiągane przez eksporterów kształtowały się korzystniej niż ogółu badanych przedsiębiorstw;
  • wszystkie najważniejsze dziedziny gospodarki były w I kwartale 2008 rentowne, przy znacznym zróżnicowaniu rentowności; 
  • wskaźnik płynności finansowej wynosił podobnie jak rok temu - 33%.

Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw

wyszczególnienie 1 kw.06 2006 1 kw.07 2007 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w gospodarce w % 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8
rentowność obrotu netto w gospodarce w % 3,6 4,7 4,9 5,0 4,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 32,4 35,1 33,3 33,8 33,0
wynik finansowy brutto w mld zł 15,9 86,3 23,7 104,9 25,7
wynik finansowy netto w mld zł 12,0 69,8 19,0 86,2 20,4
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne


Rentowność w budownictwie
Od 2005 r. koniunktura w budownictwie jest dobra, a rosnącej produkcji budowlanej towarzyszy zwiększająca się rentowność: 1,7% w 2005 roku, 3,5% - 2006 i 4,9% - 2007. Rentowność osiągana w pierwszym kwartale zawsze bywa niższa niż w kolejnych okresach. Wpływają na to warunki atmosferyczne, które przekładają się na poziom produkcji budowlanej i jej organizację, przygotowania do realizacji robót (wymaga to nakładów a nie daje jeszcze zysków) i niższa wydajność pracy w miesiącach zimowych. Do 2006 roku w pierwszym kwartale rentowność zawsze była ujemna. Przełomowy był rok 2007, kiedy w pierwszym kwartale wskaźnik rentowności netto wynosił 0,6%, ale warunki atmosferyczne były wówczas bardzo korzystne. W 2008 r. rentowność netto wynosiła w pierwszym kwartale 1,6%. Wprawdzie coraz lepsza jest organizacja pracy w budownictwie, a konkurencja wymusza racjonalizację kosztów, ale rosnące zyski to także efekt zwiększających się cen robót budowlanych.

Wyniki finansowe sektora budownictwa

wyszczególnienie 1 kw.06 2006 1 kw.07 2007 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w % - 2,6 4,4 1,4 5,9 2,7
rentowność obrotu netto w % - 3,2 3,5 0,6 4,9 1,6
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 40,6 40,0 35,3 46,2 37,1
Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne (badaniami objęto 1590 przedsiębiorstw)

Rentowność w przemyśle materiałów budowlanych
Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. Nawet w okresie dekoniunktury w gospodarce, przedsiębiorstwa wytwarzające materiały i wyroby dla budownictwa przynosiły zyski, bowiem produkcja niektórych branż kierowana była na eksport. Również w 2007 r. rentowność producentów mineralnych materiałów budowlanych była wysoka, wzrastała w kolejnych kwartałach, mimo zmniejszającego się tempa wzrostu produkcji sprzedanej w drugim półroczu 2007.
W skali całego roku 2007, średni wskaźnik rentowności netto wynosił 16,2% (rok wcześniej 11,6%). Wpływ na tak wysokie wskaźniki wywierały w większym stopniu rosnące ceny sprzedawanych materiałów, niż racjonalizacja kosztów. Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych wykazywały w 2007 r. wysoką rentowność - od 22,7% (najwyższa rentowność netto w produkcji cementu, wapna i gipsu) do 8,2% (najniższa rentowność w produkcji szkła i wyrobów ze szkła).
Również w pierwszym kwartale 2008 r. rentowność netto przemysłu wytwarzającego materiały i wyroby z surowców mineralnych była wysoka - 11,9%. Wskaźnik ten był nieco wyższy od osiągniętego w pierwszym kwartale 2007 r. (wyniki finansowe wg branż będą opublikowane pod koniec czerwca 2008).


Wyniki finansowe przedsiębiorstw wytwarzających materiały budowlane

wyszczególnienie 2006 2007 1 kw.07 1 kw.08
rentowność obrotu brutto w % 11,6 16,2 12,7 14,0
rentowność obrotu netto w % 9,7 13,5 11,0 11,9
wskaźnik płynności finansowej I stopnia 42,9 56,4 45,2 53,7

Źródło: GUS Biuletyny Statystyczne


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej