Remont szkoły: remont dachu, termomodernizacja i wymiana okien. Ile szkół w Polsce tego nie robi?

2012-10-22 12:39

W ramach akcji Ekoszkoła, firma Knauf Insulation zleciła badania dotyczące planowanych remontów w polskich szkołach. Z badań wynika, że najważniejsze potrzeby w szkołach to remont dachu, izolacja budynków i wymiana okien. Okazało się również, że 35% procent remontowanych szkół nie stosuje żadnych rozwiązań ekologicznych, mimo zdawania sobie sprawy z możliwości obniżenia kosztów eksploatacji.

TNS Polska na zlecenie Knauf Insulation przeprowadziło badania dotyczące potrzeb remontowych polskich szkół. Jako główne potrzeby remontowe dyrektorzy szkół zgłaszają: remont dachu (24%), termomodernizację (23%), odnowienie elewacji budynku (21%), malowanie ścian wewnętrznych (19%) i wymianę okien (18%).

Dyrektorzy szkół przyznali również, że aż 11% kosztów w budżecie stanowią koszty ogrzewania. Z łatwością wymienili również rozwiązania, które mogłyby przyniczyć się do ich obniżenia. Wśród rozwiązań ekologicznych najlepiej znane są kolektory słoneczne (91%), ogrzewanie podłogowe (88%), okna o niskim współczynniku przenikania ciepła (86%), gruba izolacja wełną mineralną (83%) oraz oświetlenie LED (78%). Taka znajomość dostępnych rozwiązań jest bardzo pocieszająca. Z tym że mniej pocieszający jest fakt, że aż 35% remontowanych szkół nie zastosowało żadnych rozwiązań mogących obniżyć koszty ogrzewania. Jako powód podawane są wysokie koszty tych rozwiązań. 54% badanych szkół nie planuje stosować żadnych ekologicznych rozwiązań technologicznych.

Natomiast deklarowane rozwiązania, które dyrektorzy szkół chętnie by wprowadzili przy okazji remontu szkoły pozostawimy bez komentarza. Dlatego że dyrektorzy szkół najczęściej myślą o kolektorach słonecznych na budynkach szkoły (18%), wymianie oświetlenia na LED (17%), wymianie okien na okna o niskim współczynniku przenikania ciepła (15%) i izolacji budynku wełną mineralną (15%).

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem podczas remontu szkoły jest wymiana okien (47%). Ocieplenie wełną mineralną budynku szkoły stosuje 21% oraz materiały budowlane o dużej izolacyjności akumulacyjnej uwzględnia 16% badanych szkół.

Dlaczego polskie szkoły to nie ekoszkoły?

Najważniejszym powodem jest oczywiście brak funduszy. Szkoły próbują pozyskiwać dofinansowanie z funduszy unijnych na remont i termomodernizację, ale udaje się to tylko 11%. Większość szkół (68%) mimo to przeszła większy remont w ostatnich 6 latach.

1/3 wszystkich budynków szkół ma ponad 60 lat, jednak stan budynków szkolnych w większości dyrektorzy oceniają jako zadowalający (71%) i tylko 12% - jako zły. Ciekawe jest również to, że bardzo dobry stan techniczny budynków szkół deklarują województwa lubelskie (32%) i podkarpackie (29%). W województwie dolnośląskim 35% budynków szkół poddano termomodernizacji.

Zatrważające jest, że 61% szkół w których remont jest niezbędny nie przeprowadzi go w ciągu najbliższego roku (68%).

Ekoszkoła - akcja Knauf Insulation

Knauf Insulation w ramach akcji Ekoszkoła zobowiązał się dostarczyć materiały do izolacji budynku szkoły i przekazać środki na termomodernizację. Szkoła która została wybrana w wyniku akcji to szkoła podstawowa w Chechle, wybudowana w 1967 roku. W tej chwili dobiegają końca prace termomodernizacyjne budynku szkoły. Rachunki za ogrzewanie mogą spaść nawet o 50%, a straty energii cieplnej przez ściany zewnętrzne powinny się zmniejszyć nawet o 80%.  Po termomodernizacji budynku szkoły temperatura na wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych podniosła się z 11,3° do 18,5°.

Naszej szkoły nie byłoby stać na taki remont. Dzięki akcji Ekoszkoła, przeprowadzona została termomodernizacja budynku. Jednak bardziej niż sam remont, cieszy nas perspektywa niższych opłat za ogrzewanie, powiedziała Anna Kotara - dyrektor szkoły podstawowej w Chechle.

Badanie na zlecenie Knauf Insulation było przeprowadzone na próbie 480 szkół we wrześniu 2012 roku. Budynki szkół, jako budynki użyteczności publicznej, będą musiały być budynkami niskoenergetycznymi. Dyrektywa unijna ma obowiązywać od stycznia 2019 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej