Raport o SSE

2009-12-10 22:29

Po bardzo dobrych latach 2007-2008, rok 2009 przyniósł silne załamanie napływu nowych inwestycji do specjalnych stref ekonomicznych. Według prognoz firmy doradczej KPMG wartość inwestycji w strefach może być w roku bieżącym aż o 56% mniejsza niż w 2008 roku.

Chociaż kryzys na światowych rynkach finansowych oraz będące jego efektem spowolnienie gospodarcze w Polsce nie miały wpływu na bardzo dobre wyniki SSE w 2008 roku to już w roku bieżącym jest on wyraźny i niestety niekorzystny. KPMG szacuje, że liczba zezwoleń na działalność wydanych w 2009 obniży się w stosunku do ubiegłego roku o blisko jedną trzecią i wyniesie 142 ( w 2008 r. wydano 205 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE). Skutkiem mniejszej liczby zezwoleń jest spadek inwestycji. Należy spodziewać się, że nie przekroczą one 5 mld złotych chociaż jeszcze rok wcześniej inwestorzy zainwestowali w specjalnych strefach ekonomicznych 10,6 mld złotych. Oznacza to spadek inwestycji rok do roku aż o 56%, a w niektórych strefach spadek może przekroczyć 90% (np. suwalska czy słupska). Stosunkowo najbardziej odporną SSE w Polsce okazała się strefa katowicka, gdzie inwestycje obniżą się „zaledwie” o 28%. Jeśli sytuacja nie poprawi się w IV kwartale br to po raz pierwszy w dotychczasowej historii funkcjonowania SSE zatrudnienie w strefach na koniec 2009 roku będzie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek nie będzie co prawda duży (ok 2%) jednak świadczy on o tym, że tegoroczne inwestycje w SEE przyniosły utworzenie mniejszej liczby miejsc pracy od liczby miejsc pracy zlikwidowanych przez działających już w strefach przedsiębiorców.

Nakłady inwestycyjne w SSE
Autor: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki (2007 i 2008) oraz odpowiedzi SS Nakłady inwestycyjne w SSE
Nakłady inwestycyjne w poszczególnych strefach
Autor: 2008 oraz odpowiedzi SSE| 2009| Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki

Dla Krakowskiej SSE, Mieleckiej SSE, Starachowickiej SSE, Tarnobrzeskiej SSE i Warmińsko- -Mazurskiej SSE podane wartości są średnią arytmetyczną wielkości maksymalnej i minimalnej wskazanej przez zarząd strefy.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu Specjalne strefy ekonomiczne – edycja 2009, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG:

  • Inwestorzy pozytywnie oceniają funkcjonowanie w SSE – iInwestorzy są zadowoleni z faktu obecności w SSE. Wszystkie badane firmy działające w wałbrzyskiej SSE oceniły ją pozytywnie. Ponad 90% ocen pozytywnych zanotowały też strefy: katowicka, kostrzyńsko-słubicka oraz tarnobrzeska. Z kolei strefa krakowska otrzymała największy odsetek ocen „bardzo dobrych”.
  • Poprawia się dostępność pracowników w obszarach objętych strefą – zdecydowana większość inwestorów nie ma większych trudności ze znalezieniem kadry menedżerskiej, inżynierów oraz robotników i pracowników administracyjnych. Również oceny kwalifikacji pracowników są pozytywne. Większość inwestorów sygnalizowała natomiast, że nie otrzymuje pomocy ani od władz lokalnych, ani od zarządów SSE jeśli chodzi o pomoc w pozyskaniu pracowników.
  • Interpretacja przepisów podatkowych największym problemem – ponad połowa badanych inwestorów twierdzi, że ma problemy z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych dotyczących zwolnień z podatku, wynikających z prowadzenia działalności w strefie. 46% firm ma problemy z rozdzieleniem kosztów i przychodów opodatkowanych od kosztów i przychodów zwolnionych z opodatkowania.
  • Plany inwestycyjne inwestorów pozostają ambitne – blisko połowa respondentów zapowiedziała nowe inwestycje na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w ciągu najbliższych 2-3 lat. Największy odsetek firm w legnickiej SSE. Blisko 90% tutejszych przedsiębiorstw ma inwestycje w swoich planach.

Pobierz pełną wersję raportu Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2009.


"Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2009”, najnowszy raport badawczy KPMG jest już czwartą z kolei publikacją poświęconą funkcjonowaniu 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Raport jest oparty na wywiadach telefonicznych przeprowadzonych w lipcu - wrześniu 2009 roku z przedstawicielami wszystkich czternastu SSE oraz 170 inwestorami prowadzącymi działalność na terenie stref.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej