Raport KAPE. Energooszczędność wymusi nowe materiały i technologie budowlane?

2012-09-11 18:33
model Home 2020 - Dom energooszczędny we Frnacji
Autor: VELUX Polska Sp. z o.o. Zeroemisyjny dom wytwarza energię ze źródeł odnawialnych. Realizacja we Francji

Z raportu KAPE wynika, że regulacje unijne zmuszą producentów i deweloperów do stosowania energooszczędnych technologii, wprowadzenia nowych materiałów budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki obowiązkowej energooszczędności nastąpi wzrost zainteresowania materiałami oraz urządzeniami podnoszącymi standard energetyczny budynków.

Unijna Dyrektywa 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma wprowadzić obowiązek stosowania ekologicznych i energooszczędnych materiałów budowlanych i technologii. KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) przeprowadziła Analizę metod optymalizacji standardu energetycznego budynków z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i kosztów zewnętrznych z której wynika że wzrost wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków przyczyni się do pojawienia się na rynku znanych materiałów budowlanych o ulepszonych właściwościach izolacyjnych.

Wykorzystywane obecnie do ocieplenia styropian czy wełna mineralna będą musiały zapewnić skuteczną ochronę termiczną przy zastosowaniu mniejszej grubości warstwy termoizolacyjnej. Materiały izolacyjne mniejszej grubości nie będą naruszać formy architektonicznej budynku i pozwolą na zmniejszenie kosztów inwestycji.

Zdaniem autorów analizy KAPE nastąpi rozwój technologii ocieplenia trudno dostępnych miejsc i skomplikowanych elementów konstrukcyjnych. Przykładem takich technologii może być izolacja próżniowa czy aerożele, wykorzystywane w tej chwili m.in. na okrętach podwodnych i satelitach.

Nowego wymiaru nabierze stosowanie nowoczesnego szkła budowlanego. Szyby dwukomorowe, które łączą izolacyjność termiczną z wysoką przepuszczalnością energii do wnętrza pomieszczeń w sezonie grzewczym będą w stanie pozyskać więcej energii niż potrzeba na pokrycie jej strat.

Według ekspertów KAPE technologie szkieletu drewnianego lub stalowego zyskają na popularności. W ich ocenie koszty, tempo budowy, możliwości prefabrykacji takich konstrukcji uczynią tego typu budownictwo atrakcyjnym, zaś odpowiednią jakość tego typu konstrukcji zapewni produkcja na szeroką skalę.

Przy projektowaniu budynków będzie brana pod uwagę przede wszystkim optymalizacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych uwzględniająca analizę kosztów cyklu życia budynków. Architekci będą musieli spełniać wymagania klienta, przyzwyczajonego do tradycyjnej architektury, jednocześnie szukając rozwiązań, które zapewnią tanią eksploatację i niskie zużycie energii.

Eksperci KAPE prognozują wzrost urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Znacznie częściej będą stosowane technologie kogeneracji do produkcji energii na potrzeby własne budynku oraz na układy sterowania systemami grzewczo-wentylacyjnymi.

Wzrost ilości budynków o dodatnim bilansie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, których mieszkańcy stają się prosumentami sprzedającymi nadwyżki wyprodukowanej energii, wymusi również rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz wyznaczy nową rolę dla przedsiębiorstw energetycznych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej