Przy zmianie pracy inżynier oczekuje 25% podwyżki. Kwalifikacje zawodowe w cenie

2017-05-29 17:44
Inżynier budownictwa
Autor: Ego Public Relations

Od połowy 2013 roku w firmach budowlanych brak doświadczonych pracowników z kwalifikacjami zawodowymi jest wskazywany jako bariera w ich działalności. Obecnie, jak podaje GUS, tak uważa co trzecia firma związana z budownictwem. Bitwę o inżyniera wśród pracodawców wygra ten, który zaoferuje wyższe wynagrodzenie lub atrakcyjniejsze benefity.

Jak twierdzi firma konsultingowa i rekrutacyjna Antal, w niektórych obszarach rok 2016 zdecydowanie był czasem rynku kandydata i ten trend trwa nadal. Na rynku pracy pojawia się sporo interesujących propozycji. W branży budowlanej wytworzyła się jednak dwoista sytuacja. Z jednej strony budownictwo przechodzi głębokie restrukturyzacje, które wpływają na zmniejszanie się puli miejsc pracy na rynku, zmniejsza się tym samym dobrowolny odpływ pracowników do innych firm. Z drugiej strony brakuje fachowców na niektórych stanowiskach czy w zawodach, nawet tych najbardziej w budownictwie popularnych czy podstawowych.

Zarobki inżyniera budownictwa lub specjalisty

Żeby pozyskać dzisiaj dla firmy inżyniera budownictwa specjalistę w swoim zawodzie pracodawca musi liczyć się z wyższymi kosztami na zatrudnienie i być elastycznym w oferowaniu benefitów do wynagrodzenia. Już kilka firm zajmujących się analizą wynagrodzeń tłumaczyło się, że branżą budowlana jest najsłabiej rozpoznana, bo najtrudniej zebrać tu miarodajne informacje. Tajemnicą poliszynela jest, że część wynagrodzeń w budownictwie jest wypłacana poza oficjalnym obiegiem, ponadto niespecjalnie wysokie miesięczne wynagrodzenia są podwyższane poprzez różne mechanizmy nagród finansowych, a po trzecie branża wyjątkowo niechętnie dzieli wiedzą o zarobkach.

Antal bada już od sześciu lat środowisko inżynierów, specjalistów i menedżerów i w porównaniu z innymi wcześniej publikowanymi przez nas zestawieniami za rok 2016, charakteryzuje dosyć dużą rozpiętość widełek płacowych. Warto też dodać, że przy ewentualnej zmianie pracy, prawie 75% zapytanych przez Antal liczyło na znacznie wyższe zarobki, w przypadku inżynierów wyższe nawet o 25%. Kolejnymi warunkami były umowa o pracę (dla 56%), ceniona marka pracodawcy (41%) oraz elastyczne godziny pracy (38%).
Wybraliśmy poniżej kilka przykładów wynagrodzenia (w zł, brutto) z preferowanymi dodatkami do pensji:
• inżynier jakości 5000 – 8000 *1
• inżynier ds. badań i rozwoju 6000 – 12000 *1
• inżynier procesu 6000 – 8000 *1
• kierownik ds. BHP 10000 – 15000 *2
• kierownik jakości 15000 – 18000 *2
• dyrektor/kierownik produkcji 15000 – 20000 *2
• dyrektor techniczny 15 000 – 20 000 *2
• dyrektor zakładu 25 000 – 35 000 *2
• dyrektor zarządzający 35 000 – 60 000 *3

* opis benefitów:
1 - dodatkowe świadczenia, które uznajemy standard w konkretnej branży (np. telefon komórkowy lub samochód służbowy będące narzędziami pracy),
2 - dodatkowe świadczenia, które wykraczają ponad standard, jednak są limitowane (np. dodatkowy dzień wolny, samochód służbowy do użytku prywatnego),
3 - nielimitowane świadczenia dodatkowe, znacznie wykraczające poza przyjęty w branży standard.

Raport płacowy za rok 2016
Autor: Antal Raport płacowy za rok 2016, kolor ciemny − rok 2016, poniżej jasny − rok 2015

Kwalifikacje zawodowe

Pracodawca płaci, ale i wymaga. Szczególnie do pracownika w wysokimi kwalifikacjami. Przy braku doświadczenia nie ma co liczyć na wysokie pensje.

Doświadczenie zawodowe i wynikające z niego kompetencje merytoryczne są niezmiennie kluczowym wymogiem pracodawców. Eksperci Antal twierdzą jednak, że niedobór pracowników o pożądanych kwalifikacjach lub ich trudne do zaspokojenia oczekiwania finansowe, odbiegające od wynagrodzeń innych osób w zespole, wymuszają bardziej elastyczne podejście pracodawców do wymaganego doświadczenia.

Znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest prawie wszędzie absolutną podstawą. Ze względu na trudności w pozyskaniu pracowników z bogatym doświadczeniem i zaawansowaną znajomością np. języka niemieckiego, pracodawcy częściej decydują się na zatrudnienie mniej wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają tę kompetencję językową, celem dalszego ich rozwoju. Coraz częściej firmy dopytują również o kompetencje związane ze znajomością języka francuskiego czy włoskiego.

Specjaliści Antal twierdzą, że kandydaci coraz chętniej i z większą świadomością chwalą się osiągniętymi sukcesami. Analizując jednak samo pojmowanie sukcesu, widzi się sporą przepaść międzypokoleniową. Można odnieść wrażenie, że grupa młodych inżynierów i menedżerów – przedstawicieli pokolenia Y – ma na swoim koncie średnio tyle samo lub więcej sukcesów, co osoby z dłuższym o dekadę doświadczeniem zawodowym. Obecnie pojęcie sukcesu zawodowego ograniczane jest często do wykonania z należytym skutkiem i zaangażowaniem należących do nas obowiązków.

Jak się również okazuje, pracodawcy coraz częściej zawracają uwagę u kandydatów na tzw. miękkie kompetencje. Jest to sprawdzane poprzez wywiady kompetencyjne lub testy. Firmy, które nie mają możliwości zaoferowania wyjątkowo konkurencyjnego wynagrodzenia poszukują osób, które w dość krótkim czasie zdobędą kompetencje i wiedzę poprzez odpowiednią postawę i zmotywowanie. Firmy, które płacą więcej mają coraz wyższe oczekiwania co do kandydatów, ponieważ chcą być konkurencyjni na rynku pracy.

Powody zmiany pracy
Autor: Antal Powody zmiany pracy

Wynagrodzenia różnią się między sobą regionalnie na poziomie ok. 10-15%. W większych aglomeracjach można spodziewać się wyższych wynagrodzeń, jednak znaczący wzrost oferowanych płac widać w średnich aglomeracjach lub ośrodkach z konkurencyjnym rynkiem pracy. Wielu specjalistów lub menedżerów decyduje się po kilku latach relokacji powrócić w rodzinne strony otrzymując wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i doświadczeń zdobytych gdzie indziej.

– Badanie rynku pracy roku 2016 pokazało, że specjaliści i menedżerowie są coraz bardziej otwarci na relokację zawodową, a jednocześnie stawiają coraz mniej wygórowane oczekiwania wobec takiej oferty. Większość czynników decydujących o chęci relokacji lekko straciła na znaczeniu, w tym dosyć mocno spadła istotność wynagrodzenia (z 77% do 64% odpowiedzi). Maleje też grupa osób a priori odrzucających możliwość relokacji (z 19% do 14%). Co ciekawe – mimo nasilającej się za granicą negatywnej retoryki politycznej wobec imigrantów zarobkowych – dla co piątego respondenta atrakcyjna oferta relokacji zawodowej powinna oznaczać wyjazd z Polski – komentuje mobilność specjalistów inżynierów i menedżerów na rynku pracy Joanna Kucza z firmy Antal.

Mapka poniżej pokazuje opinie pracowników jak postrzegają atrakcyjność miast w przypadku ewentualnej zmiany pracy. Wygrał Wrocław, przed Trójmiastem i Warszawą.
– Bogata historia, piękna architektura, wyjątkowa atmosfera łącząca w sobie zalety i możliwości dużego miasta z przytulnością mniejszego oraz chyba najważniejsze – życzliwi ludzie. To dlatego ludzie najchętniej wskazują Wrocław i Trójmiasto jako preferowane kierunki relokacji. Z badania Antal wynika, że są one bardziej atrakcyjne niż Warszawa – wyjaśnia Konrad Mazurek, dyrektor regionalny w Antal.

Atrakcyjność miast w opinii inżynierów, specjalistów i menedżerów
Autor: Antal Atrakcyjność miast w opinii inżynierów, specjalistów i menedżerów
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej