Prognozowany wzrost rynku budowlanego w Europie Środkowowschodniej

2007-05-29 16:51

Według nowego raportu firmy konsultingowo-analitycznej PMR, w latach 2005-2006 rynek budowlany w krajach Europy Środkowowschodniej (CEE) będzie rósł w imponującym tempie 8-10 proc. rocznie. Wysokie wzrosty w budownictwie będą notowane we wszystkich krajach omawianego regionu, zaś najlepsze perspektywy rozwoju rysują się przed Rosją.

Region CEE jest rozumiany jako Rosja, Polska, Czechy i Węgry.

Analitycy PMR przewidują, że rynek budowlany w Europie Środkowowschodniej wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat o ponad 32 mld euro, osiągając w 2006 r. pułap około 109 mld euro.
W omawianym regionie największy rynek budowlany ma Rosja; jego wartość jest szacowana jest na około 41 mld euro, czyli o prawie 14 proc. więcej niż łączna wartość rynków pozostałych krajów tego regionu. W ciągu najbliższych dwóch lat ta przewaga nieznacznie zmaleje i na koniec 2006 roku wartość rynku budowlanego w Rosji będzie o około 12 proc. większa niż w pozostałych krajach CEE.
Polska jest drugim co do wielkości rynkiem budowlanym w tym regionie.
Warto podkreślić fakt, że chociaż Czechy i Węgry mają podobną liczbę ludności, czeski rynek budowlany jest o ponad 70 proc. większy niż rynek budowlany na Węgrzech (według danych z 2004 roku). Zgodnie z przewidywaniami analityków PMR, w ciągu najbliższych dwóch lat ta przewaga jeszcze wzrośnie.
Na koniec 2006 roku sytuacja nie zmieni się drastycznie i Rosja nadal pozostanie liderem, natomiast Polska zachowa w rankingu drugą pozycję.
W okresie 2005-2006 rynki budowlane w poszczególnych krajach będą rozwijały się w przeciętnym rocznym tempie 8-11 proc.
Stałe wzrosty na tym poziomie oznaczają początek trendu wzrostowego w sektorze budowlanym w regionie.
Zwyżki mają być największe od lat, szczególnie w przypadku Polski, gdzie na przestrzeni ostatnich lat notowano spadki produkcji (w latach 2001-2004 przeciętne roczne zmiany produkcji sprzedanej budownictwa wahały się w granicach od -8 do 2 proc.).
Analitycy PMR podkreślają jednak, że pomiędzy poszczególnymi państwami CEE nie wystąpią duże różnice w tempie rozwoju - odwrotnie niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. W najbliższej przyszłości rynek rosyjski odnotuje największą dynamikę rozwoju (przeciętna roczna stopa wzrostu będzie bliska 11 proc.), podczas gdy Polska, Czechy i Węgry będą średnio zwiększały wartość swoich rynków w tempie około 9-10 proc. rocznie.

Największy wpływ na dynamiczny rozwój rynku budowlanego w krajach CEE w ciągu następnych kilku lat będą miały następujące czynniki:

  • Rozwój budownictwa inżynieryjnego, które będzie się prężnie rozwijało zwłaszcza w nowych krajach Unii Europejskiej - w Czechach, w Polsce i na Węgrzech. Spowodowane to będzie napływem środków unijnych, których większość skierowana zostanie do sektora budownictwa inżynieryjnego - na budowę i modernizację dróg i kolei. Niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej, brak nowoczesnych połączeń oraz niezadowalająca jakość dróg wymagają możliwie szybkiej interwencji i to stworzy szanse, aby budownictwo inżynieryjne stało się motorem wzrostu dla całego sektora budowlanego, nie tylko w Rosji, ale także w całym regionie CEE.
  • Rozwój sektora mieszkaniowego. W porównaniu do krajów Unii Europejskiej mieszkania w Czechach, w Polsce, w Rosji i na Węgrzech znajdują się w niezadowalającym stanie zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Otwiera to bardzo szerokie perspektywy szczególnie dla firm budowlanych specjalizujących się w pracach remontowych. Ponadto pod względem ilości mieszkań oddawanych do użytku kraje regionu CEE znacząco ustępują państwom "Piętnastki". Szanse także w tej dziedzinie stoją przed firmami budowlanymi, szczególnie ze względu na zauważalny deficyt mieszkań we wszystkich krajach omawianego regionu.
  • Rynek budownictwa niemieszkaniowego będzie również wpływał na wzrost sektora budowlanego, choć w mniejszym stopniu niż wspomniane wcześniej segmenty.

 

Chociaż powyższe charakterystyki są prawdziwe dla całego regionu, rynki budowlane w analizowanych państwach w oczywisty sposób różnią się od siebie. Informacji na temat sytuacji w poszczególnych krajach CEE dostarczają raporty dotyczące rynków budowlanych w Czechach, Polsce, Rosji i na Węgrzech (również w ostatnim czasie wydane przez PMR).
Według PMR, najważniejsze cechy charakteryzujące poszczególne rynki budowlane państw środkowoeuropejskich to:

  • Poziom rozwoju rosyjskiego rynku budowlanego pod wieloma względami ustępuje rynkom budowlanym nie tylko Unii Europejskiej, lecz także regionu CEE. Rosja ma poważne deficyty w budownictwie mieszkaniowym, w nowoczesnym budownictwie niemieszkaniowym, a także w segmencie budownictwa inżynieryjnego. Jednocześnie wartość udziału budownictwa w generowaniu PKB jest tu największa w całym regionie, zaś perspektywy rozwoju - najlepsze wśród krajów poddanych analizie.
  • Sektor budowlany w Polsce w ostatnich kilku latach przeżywał kryzys. Jednak już od 2003 r. zaobserwowano oznaki stopniowej poprawy sytuacji. Rosną inwestycje, zwiększa się liczba pozwoleń w budownictwie mieszkaniowym, co przekłada się na zwiększoną sprzedaż firm budowlanych. Polska ma jednak jeszcze duże braki zarówno w sferze mieszkalnictwa, jak i w infrastrukturze. Budownictwo infrastrukturalne, które w największym stopniu skorzysta ze zwiększonych funduszy unijnych, w dalszym ciągu będzie głównym motorem rozwoju polskiego rynku budowlanego.
  • Rynek budowlany w Czechach jest najlepiej rozwinięty wśród krajów CEE. Wartość sprzedana budownictwa per capita jest tu największa w całym regionie, podobnie jak produktywność pracowników firm budowlanych. Czechy znajdują się również w czołówce jeśli chodzi o charakterystyki dotyczące ilości autostrad, ilości nowoczesnej powierzchni biurowej w przeliczeniu na mieszkańca stolicy czy też wyposażenia domów w podstawowe instalacje. Mimo to czeski rynek nadal oferuje duże możliwości dla firm budowlanych, m.in. w sektorze mieszkaniowym.
  • Węgierski rynek budowlany znajduje się na czele regionu pod względem nowego mieszkalnictwa. Właśnie tu buduje się najwięcej mieszkań w przeliczeniu na osobę, system kredytowy jest najlepiej rozwinięty, a statystyki dotyczące pozwoleń na budowę - najkorzystniejsze w całym regionie. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuacja w budownictwie była bardzo niestabilna, a zmiany produkcji sprzedanej były bardzo zmienne. Jednakże rynek ten cechuje się dużym potencjałem, ponieważ udział budownictwa w generowaniu PKB jest nadal najmniejszy w całym regionie i znacząco mniejszy niż w krajach Unii.

Reasumując, według raportu PMR perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej można określić jako bardzo obiecujące. Autorzy raportu podkreślają, że poziom rozwoju omawianych gałęzi budownictwa pod wieloma względami ustępuje rynkom budowlanym "Piętnastki", a co za tym idzie, perspektywy rozwoju tej dziedziny gospodarki w regionie CEE są bardzo dobre i korzystniejsze niż w krajach Unii.


Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej