Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w styczniu 2004

2007-05-30 14:07

Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane (o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób) w styczniu 2004 r. była o 67,7 proc. niższa niż w grudniu 2003 roku i o 9,5 proc. niższa w porównaniu ze styczniem 2003 roku.

Główny Urząd Statystyczny podał  wstępne dane o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu br.

Kształtowała się ona następująco:

 

Wyszczególnienie

I 2004

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

93,6

114,3

110,6

Górnictwo i kopalnictwo

93,3

90,6

85,0

Przetwórstwo przemysłowe

92,4

117,9

111,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

102,3

102.8

122,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

32,3

90,5

37,3

 

Dane obejmują przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób

Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane (o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób) w styczniu 2004 r. była o 67,7 proc. niższa niż w grudniu 2003 roku i o 9,5 proc. niższa w porównaniu ze styczniem 2003 roku.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 0,6 proc. niższym niż w grudniu 2003 r. i o 4,8 proc. mniejszym w zestawieniu ze styczniem 2003 r.
We wszystkich grupach przedsiębiorstw odnotowano niższy poziom produkcji, zarówno w porównaniu z grudniem, jak i ze styczniem 2003 roku. W stosunku do stycznia 2003 r. spadek zrealizowanych robót wyniósł odpowiednio w przedsiębiorstwach zajmujących się:

  • wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - 16,2 proc.,
  • wznoszeniem obiektów budowlanych,inżynierią lądową i wodną - 10,8 proc.,
  • przygotowaniem terenu pod budowę - 5,9 proc., 
  • wykonywaniem instalacji budowlanych - 1,4 proc.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej