Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w listopadzie 2004

2007-05-29 18:14

Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie br. była wyższa niż w poprzednim miesiącu oraz wyższa niż rok wcześniej. Dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej są mniej optymistyczne; jej poziom jest niższy nie tylko w porównaniu z październikiem bieżącego roku, ale także z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie br. była o 11,3 proc. wyższa niż przed rokiem i o 1,1 proc. niższa w porównaniu z październikiem br.
Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych ukształtowała się ona na poziomie o 9,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. większym w porównaniu z październikiem br.

 

Wyszczególnienie

X

XI

X

XI

I-XI

X

XI

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Ogółem

99,7

98,9

103,5

111,3

112,9

132,1

130,7

Górnictwo i kopalnictwo

104,3

96,6

97,3

101,8

102,1

102,5

98,9

Przetwórstwo przemysłowe

98,2

98,1

104,1

112,8

115,3

136,4

133,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

114,0

108,0

100,7

103,8

97,9

113,6

122,6

Przedsiębiorstwa budowlane

Ogółem

107,9

82,8

104,1

104,3

97,0

101,4

83,9

 

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie br. była o 4,3 proc. większa niż przed rokiem i o 17,2 niższa niż w październiku br. Jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych ukształtowała się ostatecznie na poziomie o 0,9 proc. niższym niż rok wcześniej i o 1,2 proc. mniejszym w porównaniu z październikiem br.
Spadek poziomu produkcji (w porównaniu z październikiem br.) wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw, z wyjątkiem jednostek przygotowujących teren pod budowę, w których odnotowano wzrost zrealizowanych robót.
W stosunku do listopada ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 37,0 proc., wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 23,9 proc. oraz wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 4,6 proc. W firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych produkcja spadła o 1,6 proc.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie od stycznia do listopada br. był o 3 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej