Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w kwietniu 2004

2007-05-30 12:09

GUS podał wstępne dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu br.

Według tych danych produkcja sprzedana przemysłu (po wyeliminowaniu wpływu zmian cen, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 21,9 proc. wyższa niż przed rokiem i o 2,9 proc. niższa w porównaniu z marcem br.
Po uwzględnieniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 20,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,6 proc. wyższym w porównaniu z marcem br.
Biorąc pod uwagę okres od stycznia do kwietnia 2004 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 19,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

 

Wyszczególnienie

III

IV

III

IV

I - IV

III

IV

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

117,1

97,1

123,5

121,9

119,8

133,7

129,8

Górnictwo i kopalnictwo

114,8

98,5

109,2

119,3

103,9

96,1

94,7

Przetwórstwo przemysłowe

119,6

98,4

127,6

125,2

124,2

137,4

135,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

98,6

84,5

100,3

95,8

95,9

124,1

104,9

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

131,8

145,7

106,2

125,8

104,9

51,1

74,4

 


Wzrosła także produkcja budowlano-montażowa. W kwietniu br. była o 25,8 proc. wyższa niż przed rokiem i o 45,7 proc. wyższa niż w marcu br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się ostatecznie na poziomie o 19,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 21,1 proc. wyższym niż w marcu br.
W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych (40,8 proc.), wznoszeniem obiektów budowlanych, inżynierią lądową i wodną (29,8 proc.) oraz w jednostkach wykonujących instalacje budowlane (4,2 proc.).
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie od stycznia do kwietnia 2004 roku był o 4,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej w ciągu ostatnich pięciu latCeny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2004 r. były o 1,1 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny wznoszenia obiektów budowlanych (inżynierii lądowej i wodnej o 1,2 proc.). Odnotowano także wzrost cen wykonywania instalacji budowlanych (1 proc.), przygotowania terenu pod budowę (0,8 proc.), wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (0,6 proc.) oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (0,4 proc.). W porównaniu z kwietniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,5 proc.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2004 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej