Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu 2004

2007-05-29 19:12

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu br. była o 13,6 proc. wyższa niż przed rokiem i o 0,1 proc. wyższa niż w maju. Produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 12,1 proc. niższym niż w czerwcu 2003 roku i o 2,6 proc. niższym niż w maju br.

W okresie od stycznia do czerwca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 17,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano - montażowej

 

Wyszczególnienie

V

VI

V

VI

I - VI

V

VI

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ubiegłego roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

93,3

102,7

112,2

115,7

117,6

121,0

124,3

Górnictwo i kopalnictwo

91,9

104,7

104,7

110,1

105,8

86,5

90,6

Przetwórstwo przemysłowe

93,9

103,3

114,1

117,8

121,2

126,9

131,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

86,9

95,1

97,2

96,6

95,5

91,2

86,7

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

82,8

114,6

86,7

85,8

96,8

61,7

70,7

 


Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające powyżej 9 osób, w czerwcu br. była o 14,2 proc. mniejsza niż przed rokiem i o 14,6 proc. wyższa niż w maju br.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 12,1 proc. niższym niż w czerwcu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w maju br.
W stosunku do czerwca ubiegłego roku niższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 15,3 proc., wykonywaniem instalacji budowlanych - o 9 proc. a wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 5,8 proc.
W podmiotach przygotowujących teren pod budowę produkcja wzrosła o 1,6 proc.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w I półroczu br. był o 3,2 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2000 r., w ciągu ostatnich pięciu lat

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej