Produkcja budowlano-montażowa w maju 2004

2007-05-30 12:02

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa w maju br. była o 13,4 proc. niższa niż przed rokiem i o 17,4 proc. niższa niż w kwietniu br. Spadek poziomu produkcji, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy w podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe), z wyjątkiem jednostek zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 6,8 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 22,9 proc. mniejszym w porównaniu z kwietniem br.
Spadek poziomu produkcji, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy w podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe), z wyjątkiem jednostek zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę, w których odnotowano wzrost zrealizowanych robót.

W porównaniu z majem ubiegłego roku odnotowano spadek zrealizowanych robót w przedsiębiorstwach zajmujących się:

  • przygotowaniem terenu pod budowę - 32,2 proc.,
  • wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - 13,4 proc.,
  • wykonywaniem instalacji budowlanych - 13,0 proc.,
  • wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - 3,4 proc.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-maj br. był o 0,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej 

Wyszczególnienie

IV

V

IV

V

I - V

IV

V

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Ogółem

97,0

93,4

121,8

112,3

118,0

129,7

121,1

Górnictwo i kopalnictwo

98,0

91,2

118,7

103,9

103,0

94,2

85,9

Przetwórstwo przemysłowe

98,3

94,1

125,2

114,3

122,0

135,1

127,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

84,5

87,0

95,9

97,2

95,4

104,9

91,3

Przedsiębiorstwa budowlane

 

145,8

82,6

125,9

86,6

100,5

74,5

61,6

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej