Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2005

2007-05-29 17:49

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. o 13,3 proc. większa niż przed rokiem i o 8,2 proc. wyższa niż w styczniu br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 7 proc. wyższym niż rok wcześniej i pozostała na takim samym poziomie jak w styczniu br.
W odniesieniu do stycznia br. wzrost produkcji nastąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw - z wyjątkiem jednostek zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę, w których odnotowano spadek zrealizowanych robót.
W porównaniu z lutym ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 38,1 proc., wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 18,4 proc. oraz wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 16,8 proc.
Spadek produkcji - o 6,3 proc. nastąpił w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie instalacji budowlanych.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-luty br. był o 15,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej