Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2004

2007-05-30 13:31

GUS podał wstępne dane o produkcji budowlano-montażowej w lutym br. (w cenach stałych). Obejmuje ona roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniają powyżej dziewięciu osób. W lutym br. produkcja budowlano-montażowa była o 6,3 proc. mniejsza niż przed rokiem i o 13,4 proc. wyższa niż w styczniu br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się ostatecznie na poziomie o 2,8 proc. niższym niż w lutym ub. roku i o 0,6 proc. większym w porównaniu ze styczniem br.
Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu ze styczniem br., wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach wykonujących instalacje budowlane - o 18,6 proc.
Natomiast w jednostkach przygotowujących teren pod budowę nastąpił spadek produkcji o 4,8 proc.
Z kolei w zestawieniu z lutym ubiegłego roku niższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 28,0 proc., wznoszeniem obiektów budowlanych, inżynierią lądową i wodną - o 8,1 proc. oraz wykonywaniem instalacji budowlanych - o 2,2 proc.
Ponad dwukrotny wzrost produkcji odnotowano w podmiotach, których podstawowy zakres działalności stanowi wykonawstwo robót budowlanych wykończeniowych.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-luty br. był o 11,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2000 r., w ciągu ostatnich pięciu lat ilustruje poniższy wykres:


Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2004 roku kształtowała się następująco:

 

Wyszczególnienie

I

II

I

II

I - II

I

II

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

OGÓŁEM

93,7

102,1

114,4

118,4

116,4

110,7

114,4

Górnictwo i kopalnictwo

92,3

101,2

89,6

101,1

94,1

84,1

85,1

Przetwórstwo przemysłowe

92,6

103,4

118,0

123,3

121,0

111,2

115,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

102,3

93,8

102,8

96,3

98,6

122,6

125,9

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

29,7

113,4

83,2

93,7

88,5

34,3

38,8

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej