Produkcja budowlano-montażowa (czerwiec 2010)

2010-07-18 17:13
Produkcja cementu
Autor: Górażdże Cement SA

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu 2010 r. wyższa o 9,6% niż przed rokiem i o 24,4% w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,1% niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 4,5% w porównaniu z majem br.

Zarówno w stosunku do czerwca ub. roku jak i maja br. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrost ten wyniósł:

  • w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi: 13,1%,
  • w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków: 13,0%,
  • w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 3,5%.

W porównaniu z majem br. wzrost produkcji w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniósł 36,2%, w realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 19,7%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne 17,6%. W I półroczu br. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 6,1% niż przed rokiem (w dziale związanym ze wznoszeniem budynków spadek wyniósł 6,7%, z wykonywaniem robót budowlanych specjalistycznych 6,0%, a z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 5,1%).

Na odnotowany spadek niewątpliwie wpływ miały warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, zwłaszcza ostra zima, która szczególnie przez dwa pierwsze miesiące hamowała prowadzenie większości robót budowlanych. W I kwartale br. zrealizowane roboty były niższe o 15,2% od ubiegłorocznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z miesiącem poprzednim, począwszy od lutego br., w każdym miesiącu obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa, a w maju i w czerwcu – przekroczenie poziomu ubiegłorocznego. Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2005 r., ilustruje poniższy wykres:

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA
Autor: GUS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej