Produkcja budowlano-montażowa (czerwiec 2010)

2010-07-18 17:13
Produkcja cementu
Autor: Górażdże Cement SA

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu 2010 r. wyższa o 9,6% niż przed rokiem i o 24,4% w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,1% niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 4,5% w porównaniu z majem br.

Zarówno w stosunku do czerwca ub. roku jak i maja br. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrost ten wyniósł:

  • w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi: 13,1%,
  • w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków: 13,0%,
  • w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 3,5%.

W porównaniu z majem br. wzrost produkcji w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniósł 36,2%, w realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 19,7%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne 17,6%. W I półroczu br. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 6,1% niż przed rokiem (w dziale związanym ze wznoszeniem budynków spadek wyniósł 6,7%, z wykonywaniem robót budowlanych specjalistycznych 6,0%, a z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 5,1%).

Na odnotowany spadek niewątpliwie wpływ miały warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, zwłaszcza ostra zima, która szczególnie przez dwa pierwsze miesiące hamowała prowadzenie większości robót budowlanych. W I kwartale br. zrealizowane roboty były niższe o 15,2% od ubiegłorocznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z miesiącem poprzednim, począwszy od lutego br., w każdym miesiącu obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa, a w maju i w czerwcu – przekroczenie poziomu ubiegłorocznego. Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2005 r., ilustruje poniższy wykres:

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA
Autor: GUS
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej