Produkcja budowlana - prognoza na najbliższe lata

2007-05-29 16:32

Produkcja budowlano-montażowa w latach 2005-2008 będzie rosła o ok. 13 proc. rocznie - wynika z raportu firmy PMR - "Sektor budowlany w Polsce - analiza regionów i prognozy na lata 2005-2008". Ta tendencja będzie najbardziej widoczna w regionach, które mają największy udział w krajowej produkcji budowlano-montażowej. Mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie to województwa, gdzie najszybciej będzie się rozwijało budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne.

Według raportu PMR widoczne już ożywienie w branży budowlanej poprawi sytuację wśród firm budowlanych działających we wszystkich regionach Polski.
Prognozy PMR pokazują, że produkcja budowlano-montażowa w latach 2005-2008 będzie rosła średnio o 13 proc. rocznie. Dla porównania w latach 2001-2004 produkcja budowlano-montażowa zmniejszała się średnio o 3 proc. rocznie.
- Wzrosty wystąpią we wszystkich segmentach rynku budowlanego: najbardziej zwiększy się produkcja budowlano-montażowa realizowana w budownictwie niemieszkaniowym. Tylko nieznacznie wolniej rosnąć będzie sprzedaż usług budownictwa inżynieryjnego i mieszkaniowego - twierdzi Szymon Jungiewicz, starszy analityk branży budowlanej w PMR.
Największe wzrosty produkcji budowlano-montażowej wystąpią w województwie lubelskim - relatywnie małym regionie pod względem sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, gdzie w okresie 2005-2008 średnioroczny wzrost przekroczy 19 proc. Będzie to wynikiem szybszego niż w ostatnich latach wzrostu nakładów inwestycyjnych, z czego skorzystają przede wszystkim firmy specjalizujące się w budownictwie niemieszkaniowym i inżynieryjnym.
W województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim i łódzkim średnioroczne wzrosty produkcji budowlano-montażowej w okresie 2005-2008 będą się kształtowały na poziomie 16-19 proc. rocznie.
W województwie mazowieckim - zdecydowanie najlepiej rozwiniętym gospodarczo regionie Polski, także przewidywany jest dynamiczny wzrost produkcji budowlano-montażowej na średniorocznym poziomie niemal 16 proc.
Najsłabsze wzrosty wystąpią w województwach z najmniejszym udziałem w krajowej produkcji budowlano-montażowej: w opolskim, świętokrzyskim, a także kujawsko-pomorskim.


Województwa z największym udziałem w krajowej produkcji budowlano-montażowej będą go nadal zwiększały w latach 2004-2008, podczas gdy udział regionów słabiej rozwiniętych pod tym względem będzie spadał.
Udział najlepiej rozwiniętego gospodarczo województwa mazowieckiego w krajowej produkcji budowlano-montażowej wzrośnie z 32 proc. odnotowanych w 2004 roku do 34 proc. w 2008 r.
Analitycy PMR przewidują, że wyjątkowa sytuacja będzie miała miejsce w regionie wielkopolskim i śląskim, gdzie w 2005 r. nastąpi spadek, natomiast w następnych latach - bardzo dynamiczne wzrosty produkcji budowlano-montażowej.
Produkcja będzie szybko rosła także w województwach małopolskim i dolnośląskim. Dzięki tym zwyżkom udział wspomnianych czterech województw z największą, poza mazowieckim, produkcją montażową wzrośnie z poziomu 35 do 37 proc. krajowej produkcji budowlano-montażowej w 2008 roku.

Analizując trendy w najważniejszych segmentach rynku budowlanego w latach 2005-2008 - w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkaniowym i inżynieryjnym - można stwierdzić, że każdy z tych segmentów będzie się najszybciej rozwijał w jednym z pięciu najlepiej pod względem budownictwa rozwiniętych regionów w Polsce: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.

W latach 2004-2008:
  • budownictwo mieszkaniowe najszybciej będzie rozwijało się w województwach mazowieckim i małopolskim, gdzie deweloperzy działają szczególnie prężnie;
  • liderami pod względem tempa wzrostu produkcji budowlano-montażowej związanej z budownictwem niemieszkaniowym będą: mazowieckie, które jest obecnie centrum nieruchomości komercyjnych oraz śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie;
  • najwięcej prac inżynieryjnych wykonają firmy z trzech województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego; obecnie firmy budowlane z tych trzech regionów łącznie realizują 53 proc. prac inżynieryjnych w kraju, co jest wynikiem dużych inwestycji w infrastrukturę transportową i przemysł w tych najprężniejszych gospodarczo regionach Polski.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej