Potrzeby zawodowe menadżerów i specjalistów

2007-11-23 15:57

Firma Reed zaprezentowała pierwsze wyniki cyklicznego badania Reed Index. Badanie ma na celu analizę potrzeb zawodowych kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów. Pytania stawiane w ankiecie dotyczyły także poziomu zaspokojenia potrzeb zawodowych. Ankietę przeprowadzono wśród 600 osób z sektorów: IT i inżynierii, finansów i bankowości oraz sprzedaży i marketingu. Każdej osobie zadano ok. 40 pytań. Badanie na zlecenie firmy Reed przeprowadził TNS OBOP.

Wyniki z przeprowadzonej ankiety zostały zgromadzone i opracowane tworząc tzw. Reed Indeks. W listopadzie 2007 r. indeks uplasował się na poziomie 6020 punktów przy maksymalnej wartości 10000 punktów. Nie zadawano uczestnikom pytania o zarobki. Z wcześniejszych badań jasno wynika, że jest to czynnik podstawowy przy wyborze pracy. Ciekawostką jest fakt, że badani nie byli zainteresowani innym sposobem wynagradzania (opcje na akcje firmy, udziały.).

Do wyliczenia wskaźnika wykorzystano informacje na temat:

  • zaspokojenia obecnych potrzeb
  • istotnych dla pracowników,
  • potrzeb istotnych do zaspokojenia w przyszłości,
  • prawdopodobieństwa zmiany pracy na inną.

W opracowaniu wyszczególniono pięć kategorii potrzeb, których zaspokojenie jest najbardziej istotne dla badanych:

  • procedury regulujące sposób wykonywania obowiązków zawodowych,
  • czynniki określające pozycję firmy na rynku,
  • czynniki społeczno-zawodowe wiążące się z pracą,
  • rozwój własny pracownika czas pracy (organizacja czasu).

Największą liczbę punktów osiągnęła kategoria "procedury" - w firmie stosowane są jasne i przejrzyste procedury postępowania (1770 punktów) oraz "firma" - firma jest postrzegana jako prestiżowa w danej branży (1405 punktów). Oznacza to, że w tych kategoriach obserwowane jest największe zaspokojenie potrzeb, przekładające się na stabilność zatrudnienia (przywiązanie pracownika do firmy). Najniższy wskaźnik dotyczy kategorii "czas pracy" (885 punktów) oraz "rozwój własny" (934 punkty) - w tych dwóch kategoriach występuje największy dysonans między oczekiwaniami a ich zaspokojeniem przez obecnych pracodawców, przekłada się to na małą stabilność zatrudnienia.

Konferencja odbyła się 21 listopada 2007 r., a szerzej opracowane wyniki badań, pod kontem branży budowlanej, wkrótce w naszym serwisie. Reed to międzynarodowa firma świadcząca usługi w zakresie rekrutacji i doradztwa personalnego. Specjalizuje się w rekrutacji kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla. Działa w Polsce od 2005 roku, którą uważa za rynek strategiczny i rozwojowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej