Polska wyprzedza kraje regionu

2007-05-28 17:02

Polska jest na piątym miejscu wśród krajów cieszących się największym zaufaniem światowych inwestorów. Pierwsze cztery pozycje zajmują Chiny, Indie, USA i Wielka Brytania. Kraje naszego regionu uplasowały się w rankingu dużo niżej niż Polska. Węgry zajęły dopiero miejsce jedenaste, a Czechy dwunaste.

W raporcie przygotowanym przez AT Kearney na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm generujących 70% światowych inwestycji bezpośrednich, Polska awansowała o siedem pozycji w stosunku do roku poprzedniego. To największy wzrost od 2000 roku. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach napływ inwestycji zagranicznych do Polski znacznie wzrośnie. Do pierwszych pięciu krajów na liście trafia rocznie 35% wszystkich światowych inwestycji

Menedżerowie amerykańscy uplasowali Polskę na 7 miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, natomiast Europejczycy umieścili ją na 3 pozycji. Jedna na cztery firmy inwestujące globalnie bardzo korzystnie ocenia Polskę. Jeden na dziesięciu światowych inwestorów deklaruje, iż zainwestuje w Polsce. Ten entuzjazm może wypływać m.in. z dostosowania prawa polskiego do norm Unii Europejskiej. Duży wpływ na przychylność inwestorów mają także inwestycje w infrastrukturę, finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Według raportu, w 2004 roku prawie 60% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce było inwestycjami typu greenfield (budowa zakładu od podstaw). Co ciekawsze, jedna na dziesięć inwestycji typu greenfield w UE była realizowana w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy się spodziewać, że do Polski może wkrótce napłynąć wiele inwestycji z branży telekomunikacyjnej. Menedżerowie z tego sektora umieścili Polskę na pierwszym miejscu na świecie. Jest to rezultatem stosunkowo niskiego nasycenia telefonami komórkowymi w stosunku do dużej populacji Polski. Optymistyczne są też szanse dynamicznego rozwoju dla rynku usług związanych z Internetem. Jak wynika z raportu, Polska ma już więcej użytkowników Internetu niż Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja łącznie.

Atrakcyjność poszczególnych sektorów w konkretnych krajach przedstawia poniższe zestawienie:

Wśród kierujących firmami z innych branż Polska także osiągnęła dobre wyniki. Jest na drugim miejscu jako najbardziej preferowane miejsce inwestycji w sektorze elektryczno-gazowym i na trzecim miejscu w sektorze rolniczym, leśnym i rybołówstwa. Raport podkreśla także rosnący potencjał Polski jako lokalizacji dla firm z sektora BPO (business process offshoring). BPO to centra różnego rodzaju usług, m.in. centra finansowo-księgowe i call centers. Co niezwykle ważne, europejscy menedżerowie umieścili Polskę na wysokim, czwartym miejscu na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestycji z sektora badań i rozwoju (research and development).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej