Polska w 2004 roku

2007-05-30 13:57

CB Richard Ellis Polska sp. z o. o. opracowała raport na temat rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Według analityków po dwóch latach spowolnienia gospodarczego na naszym rynku pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia. W 2003 roku wzrost realny PKB wyniósł 3,7 proc., podczas gdy w 2002 roku wyniósł on 1,4 proc, w 2001- zaledwie 1 proc.

DANE OGÓLNE


Siłą napędową polskiej gospodarki okazał się w 2003 roku 8,7-proc. wzrost eksportu, wspomagany rosnącym kursem euro. Dodatkowym czynnikiem był spadek inflacji, która wynosiła odpowiednio:

  • 1,7 proc w 2003 roku,
  • 1,9 proc. w 2002 roku,
  • 5,5 proc. w 2001 roku.

 

 

   

 


Konsekwencją malejącej inflacji było z kolei obniżanie w 2003 roku stóp procentowych; całkowite obniżenie wyniosło 1,5 proc. punktu bazowego, przy czym na rok 2004 są zapowiadane kolejne obniżki.
W 2003 roku nastąpił także wzrost produkcji przemysłowej - o 13,9 proc. W latach poprzednich był on mniejszy i w 2002 roku wyniósł odpowiednio 1,4 proc. , w 2001 - 0,6 proc.
Według danych PAIiIZ napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2003 roku wyniósł 6 mld dolarów, zaś w okresie od 1990 do końca 2003 roku - łącznie ok 70 mld dolarów.
Deficyt budżetowy był mniejszy o 1,7 mld złotych od zakładanego i wyniósł ostatecznie 37 mld złotych.
Za największe zagrożenie dla polskiej gospodarki uważa się jednak prognozowany na najbliższe lata wzrost długu publicznego. Niepokoi także wysokie bezrobocie. Na koniec 2003 roku wyniosło tyle samo, co przez cały rok, czyli aż 20 proc.

PROGNOZY

CB Richard Ellis prognozuje, że rok 2004 będzie rokiem przyspieszenia dla polskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy ma się ukształtować na poziomie 5 proc. w zestawieniu z poprzednim rokiem i ma on być stymulowany wzrostem eksportu, konsumpcji, dalszymi prywatyzacjami oraz inwestycjami krajowymi i zagranicznymi. W bieżącym roku polski rząd zamierza przyciągnąć do Polski 10 mld dolarów w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych.
Oczekuje się także niewielkiego (o 0,5 proc.) spadku bezrobocia.
Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej przewiduje się wzrost w budownictwie.


PERSPEKTYWY POLSKI PO WSTĄPIENIU DO UE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest postrzegane jako wielka szansa na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Dobrze wykształcona i wykwalifikowana kadra, liczne możliwości inwestycyjne dla kapitału zagranicznego oraz centralne logistyczne położenie Polski to jedne z wielu zalet naszego kraju.
Jednak aby nasz kraj mógł w pełni korzystać z członkostwa w UE, musi się wywiązać z licznych unijnych wymagań, m. in. poprawić struktury administracyjne i procedury prawne oraz dążyć do coraz lepszych wyników gospodarczych.
Oczekuję się, że członkostwo Polski w UE będzie miało pozytywny wpływ na rynek nieruchomości w Polsce. Integracja może mieć także wpływ na wzrost popytu na wysokiej klasy biurowce, powierzchnie handlowe, magazyny i parki logistyczne.
W Polsce także - ze względu na niskie płace - mogą się ulokować firmy korporacyjne zainteresowane eksportem usług.
Współfinansowane przez fundusze europejskie zmiany w infrastrukturze umożliwią firmom dystrybucyjnym i logistycznym rozwinięcie sieci w Polsce. Konsekwencją będzie wzrost w sektorze przemysłowym oraz w sektorze powierzchni handlowych. Pojawią się także nowe możliwości dla deweloperów, najemców i inwestorów.
Już w 2003 roku dał się zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania międzynarodowych inwestorów naszym krajem. Agencja ratingowa Standard & Poor przyznała Polsce ocenę "BBB+", co oznacza, że Polska jest krajem stabilnym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej