Polska mebluje Europę

2006-12-07 16:45

Przemysł meblarski w Polsce ma wieloletnie tradycje. W ostatnich kilku latach przeżywa okres szybkiego rozwoju. Zatrudnia ponad 100 tys. ludzi, daje wielkie i ciągle rosnące wpływy eksportowe oraz lokuje Polskę w czołówce światowych producentów. Udział tego sektora gospodarki w polskim PKB stanowi ponad 200% średniej dla Unii Europejskiej. W meblarstwie lata 2000-2006 przyniosły podwojenie produkcji.

Wszystkie najważniejsze wskaźniki upoważniają do stwierdzenia, że meble są ważnym polskim produktem eksportowym. Udział eksportu mebli w eksporcie ogółem w 2005 roku stanowił 6,5% a w grupie towarów przemysłowych i różnych wyrobów przemysłowych aż 16%. Bilans w handlu zagranicznym meblami jest dodatni i wynosił w 2005 roku ponad 14 mld złotych. Wartość eksportu tego produktu wzrosła w okresie od 1989 r. do 2005 r. z poziomu 147 mln USD do 5030 mln USD. Tak więc, handel zagraniczny zwiększył się ponad 30-krotnie. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach produkujących meble wynosiło w I kw. 2006 r. ponad 112 tys. osób.

Rozwój polskiego eksportu mebli w latach 2000-2005 w mln euro

Analiza struktury geograficznej polskiego eksportu mebli wskazuje, że największymi odbiorcami są państwa rozwinięte. Czołowym importerem są Niemcy, przyjmujące 41,5% eksportowej produkcji naszego meblarstwa. Dalej idą kolejno: Francja, Wielka Brytania, Holandia i Szwecja. Zainteresowanie w USA jest na razie nieduże (2,2%), ale ma tendencję wzrostową.

Według ostatnich kompletnych danych, polski eksport mebli przyniósł w roku 2005 4,38 mld euro. Na liście największych światowych eksporterów Polska zajęła 4 miejsce za Chinami, Włochami i Niemcami, a wyprzedziła Kanadę i USA. Mamy wszelkie podstawy do przekonania, że w 2006 roku wyniki te będą jeszcze lepsze, mimo skrajnie niekorzystnych relacji kursu złotego do euro i dolara.

O pozycji przemysłu meblarskiego w polskiej gospodarce świadczy porównanie ze średnią dla 25 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przemysł ten wytwarza tam 0,9%. Produktu Krajowego Brutto, podczas gdy w Polsce meblarstwo dostarcza 2% PKB.

Struktura produkcji mebli w Polsce na tle UE

Na sukces polskiego meblarstwa składają się:

  • wieloletnie doświadczenia w handlu meblami z rynkami Europy Zachodniej i zdolność spełniania wysokich wymagań jakościowych i technicznych tych rynków;
  •  korzystna lokalizacja chłonnych rynków Europy Zachodniej;
  • aktywna polityka rozwoju produktów, w tym ciągłe doskonalenie wzornictwa i budowa wizerunku marek firmowych;
  • otwartość na inwestycje zagraniczne;
  • doświadczenie produkcyjne pracowników oraz związane z inwestycjami zagranicznymi modernizacje w zakresie zarządzania;
  • relatywnie niskie koszty produkcji, w tym koszty pracy;
  • bliskość i zasobność bazy surowcowej zarówno w odniesieniu do drewna litego, jak i materiałów drewnopochodnych;
  • jeszcze płytki, ale rozwijający się rynek krajowy.

Szanse rozwojowe polskiej branży meblarskiej to spełnianie wymagań światowego rynku i dostęp do rynków krajów importujących meble takich, jak: w Europie - Niemcy, Wielka Brytania, Francja; na świecie - USA, Japonia, Kanada oraz bliskość rozwijającego się rynku rosyjskiego. Na korzyść Polski przemawia też trudna sytuacja producentów mebli w Europie Zachodniej, perspektywa wejścia Polski do strefy euro, jak też potencjał rozwojowy naszego rynku.

Istnieją jednak zagrożenia utrudniające rozwój branży. Należy do nich działalność firm z szarej strefy; ograniczenia bazy surowcowej drewna litego oraz koncentracja produkcji tworzyw drzewnych. Brakuje skutecznej promocji wyrobów meblarskich, widoczne są także pewne ograniczenia w korzystaniu środowiska w kontekście ustaleń międzynarodowych. Warto w tym miejscu zwrócić też uwagę na rozwijający się import z Dalekiego Wschodu.

Co będzie dalej? Perspektywy rozwoju branży meblarskiej do roku 2010 są bardzo interesujące. Zakładane średnioroczne tempo rozwoju branży meblarskiej w warunkach sprzyjających wyniesie 10% a w warunkach niekorzystnych - 5%. Wartość produkcji branży meblarskiej w 2010 r. w wariancie optymistycznym osiągnie 7,8 mld euro, w opcji pesymistycznej - 6,2 mld euro.

Meblarze nie chcą specjalnego traktowania przez władze państwa i inne instytucje publiczne, których decyzje mają wpływ na dalsze losy tego sektora przemysłu, ale liczą na zrozumienie interesu Polski - mówi Maciej Formanowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Ten interes wymaga, żeby przemysł, który dostarcza ponad 100 tysięcy miejsc pracy, często w miejscach, gdzie brak szans innego zatrudnienia, który przetwarza drewno, polskie bogactwo narodowe, jakim są lasy na poszukiwane wyroby przemysłowe i jednocześnie gwarantuje finansową podstawę dalszego rozwoju leśnictwa był traktowany z przyjazną uwagą. Może jest to pogląd optymistyczny, ale uważam, że pierwsze tego przejawy już są widoczne - komentuje Maciej Formanowicz.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej