Po pierwsze - jakość

2007-05-28 14:16

Przedsiębiorstwa na świecie definiują własną tożsamość zarówno w kontekście konkurencyjności, jak i etyki działań. Jednym z najbardziej uniwersalnych i coraz popularniejszych narzędzi jej określania jest zestaw wartości firmowych. Według raportu On Board PR firmy budowlane największą wagę przywiązują do jakości usług. Na drugim miejscu stawiają natomiast innowacyjność i satysfakcję klienta.

Wartości firmowe to najczęściej kilka słów-haseł (np. jakość, odpowiedzialność), które przedsiębiorstwo wskazuje jako kluczowe w swojej działalności. Decydują one o zachowaniu,wewnętrznych uwarunkowaniach i wizerunku organizacji. Odpowiednio zdefiniowane z jednej strony pomagają promować określone postawy pracowników (np. wskazanie, że w swoich decyzjach jakość powinni stawiać przed oszczędnością), ułatwiają rekrutację, a z drugiej - pomagają budować spójny z charakterem firmy wizerunek w jej otoczeniu.

Określenie zestawu wartości firmowych jest wynikiem dialogu między zarządem firmy, pracownikami, klientami i kontrahentami. Każda z grup, której będą komunikowane, powinna uważać je za ważne i - co najistotniejsze - prawdziwe. Dobór zestawu firmowych wartości musi wynikać z analizy otoczenia przedsiębiorstwa, głębszego spojrzenia na jego rzeczywisty charakter i prawdziwe cechy, wyróżniki rynkowe. Modelowy zestaw wartości jest też próbą spojrzenia w przyszłość - odpowiedzią na pytanie o cechy, które można przypisać firmie dziś i które można będzie jej przypisać jutro.

Nawet jednak najlepiej określony zestaw wartości firmowych okaże się bezużyteczny, jeśli nie będzie wsparty odpowiednio przeprowadzonym wdrożeniem. Powinien on znaleźć odzwierciedlenie praktycznie w każdej dziedzinie działania firmy, we wszystkich materiałach - w pytaniach rekrutacyjnych, w szkoleniach dla pracowników, w reklamach, w podejmowanych działaniach public relations. Własny zestaw wartości jest dużym wyzwaniem dla  przedsiębiorstwa, ale też stanowi dla niego olbrzymią szansę - na wyższą konkurencyjność i biznesowy sukces.

Mocna trójka

Według raportu On Board PR w skali międzynarodowej na 3236 firm objętych badaniem aż 77,5% definiuje własny system wartości. Najczęściej spotykany zestaw obejmuje 4-5 punktów. Jeśli przyjrzeć się pozycjom na globalnej liście rankingowej wartości w firmach ze wszystkich krajów, można wyróżnić ich trzy grupy. Są wśród nich takie, które pojawiają się zdecydowanie najczęściej, w prawie 40% deklaracji (wartości główne). Inne pojawiają się rzadziej, choć znajdują się w deklaracjach co najmniej 15% firm (wartości dominujące). W końcu są też takie, które mimo że w skali globalnej zajmują dalsze miejsca, pojawiają się średnio w deklaracjach 10-15% przedsiębiorstw (tzw. wartości mocne).

Wśród trzech najpopularniejszych wartości, które znajdują się w prawie 40% deklaracji firm z całego świata, wymienić trzeba jakość, innowacyjność i rozwój oraz satysfakcję klientów. Jeśli weźmie się pod uwage podział na branże, to właśnie te trzy wartości stawiają na pierwszym miejscu firmy budowlane.  47 proc. badanych przedsiębiorstw wskazało za najważniejszą w swoim działaniu jakość, a następnie satysfakcję klienta czy innowacyjność. Z kilkoma wyjątkami te trzy wartości należą do zestawu pięciu najpopularniejszych wartości w każdym z krajów objętych badaniem.

Trochę rzadziej

Niedaleko za wartościami, które pojawiają się w deklaracjach największej ilości firm, znalazły się te, do których przedsiębiorstwa odwołują się zauważalnie rzadziej. Należą do nich m.in. Przejrzystość, Praca zespołowa, Środowisko i Knowhow. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie popularne w świecie biznesu wartości, są też takie, które dość często towarzyszą innym, pojawiając się w około 1/10 deklaracji firm w różnych krajach. Wśród nich znalazły się m.in. Sukces, Szacunek Konkurencyjność, Budowanie wartości.

Przede wszystkim efektywnie

Poszczególne wartości, określające charakter firmy, można pogrupować w większe całostki - w rodziny. Według raportu On Board PR grupy te stanowią kolejno: Skills values, Winning values, Behavioural values, Community values, Relational values, Moral values, Self fulfilment values i Social values. Najsilniej reprezentowana rodzina w deklaracjach objętych badaniami firm to Skills values. Wartości należące do tej grupy wskazują cechy, które decydują o możliwościach, umiejętnościach przedsiębiorstwa, cechach produktów.

Ogółem, prawie 40% wszystkich wartości, o których mówią firmy, należy do Skills values. W deklaracjach własnego systemu wartości firm z całego świata średnio aż dwie pozycje należą do tego zbioru. Grupa ta była najczęściej również wybierana przez przedstawicieli firm budowlanych (około 45 proc. wskazań).

Druga pod względem popularności okazała się grupa Winning values. Ogółem, około 21% wszystkich określeń wartości należy do tej rodziny. Firmy związane z budownictwem także bardzo chętnie odwoływały się do tej rodziny - 21% badanych przedsiębiorstw wskazywało na wartości należące do tej kategorii. Wyjątkiem jest tylko Hiszpania, gdzie przedsiębiorstwa chętniej niż gdzie indziej odwołują się do Community values. Do tej kategorii należą takie wartości jak Dzielenie się czy Zrównoważony Rozwój.

Interesująca jest np. pozycja Moral values, grupujących takie wartości jak Uczciwość, Etyka, które zdecydowanie częściej są wskazywane przez firmy w USA niż w Europie i zaledwie przez 4% firm budowlanych. Niska jest też pozycja wartości z grupy Self-fulfilment values - zaledwie 3% ogółu pojęć wymienianych w systemach wartości firm można przypisać do tej rodziny. Jedynym krajem, który znacznie częściej akcentuje wartości takie, jak "Rozwój osobisty", "Przyjemność z pracy" czy "Talent", jest Hiszpania. Tylko 3 proc. przedsiębiorstw reprezentujących budownictwo zakreśliło tę grupę. Najmniejszy jednak odsetek firm zaznaczyło wartości społeczne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej