Plany zagospodarowania przestrzennego

2007-05-29 17:22

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że w Polsce przybywa terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego.To dobra informacja dla inwestorów; brak planów znacznie utrudniał i przedłużał procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Niektóre miasta i gminy uchwalają plany dla dużych obszarów, czasami dla całych gmin i sołectw, inne przyjęły zasadę uchwalania małych, jednostkowych planów.
Do końca marca br. w gminach powstało ok. 2 tys. planów zagospodarowania przestrzennego.
Należy pamiętać, że w gminach obowiązują także plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku, które zgodnie z przeprowadzonym pilotażem badania statystycznego planowania miejscowego obejmowały w dniu wejścia w życie ustawy prawie 14 proc. powierzchni miast i gmin, a w rozbiciu na typy jednostek - w gminach wiejskich stanowiło to 15,5 proc., w gminach miejsko-wiejskich i miastach na prawach powiatu pokrycie osiągało wartość 11-12 proc.
Największy udział powierzchni objętych planami miejscowymi jest w miastach (27 proc.). 

Lp.

Województwo

Ilość zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych

Ilość planów miejscowych znajdujących się w uzgodnieniach

Ilość planów miejscowych uchwalonych

Stan na 12 maja 2004

Stan na 31 marca 2005

Stan na 12 maja 2004

Stan na 31 marca 2005

Stan na 12 maja 2004

Stan na 31 marca 2005

1.

Dolnośląskie

209

489

51

359

4

842

2.

Kujawsko-Pomorskie

108

257

30

123

0

57

3.

Lubelskie

72

134

10

29

1

24

4.

Lubuskie

54

126

10

77

2

85

5.

Łódzkie

118

224

9

70

1

21

6.

Małopolskie

196

269

73

297

5

148

7.

Mazowieckie

147

501

11

252

1

99

8.

Opolskie

49

96

38

75

5

45

9.

Podkarpackie

62

201

15

152

0

31

10.

Podlaskie

36

140

10

160

1

60

11.

Pomorskie

448

779

55

311

5

196

12.

Śląskie

226

678

132

478

14

88

13.

Świętokrzyskie

34

82

4

30

1

6

14.

Warmińsko-Mazurskie

105

204

20

137

0

92

15.

Wielkopolskie

313

704

55

260

1

163

16.

Zachodniopomorskie

125

280

22

81

7

36

 

 

2302

5164

545

2891

48

1993

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej