Optymistyczny maj - wskaźniki klimatu koniunktury

2007-05-28 16:56

W opinii dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montażową ogólna koniunktura gospodarcza w maju 2006 r. jest korzystniejsza niż w kwietniu. Oceniana jest także lepiej niż w analogicznym okresie w przedziale ostatnich pięciu lat. Na zadowolenie wpływają zarówno optymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień, jak i produkcji budowlano-montażowej.

Badani oczekują w najbliższych miesiącach wzrostu portfela zamówień i przyszłej produkcji oraz poprawy sytuacji finansowej. W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wynosił średnio 27 proc, a najwyższy odnotowano w przypadku największych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników i wynosił on 30 proc. Niższy wskaźnik zaobserwowano w przypadku mniejszych jednostek  zatrudniających do 49 pracowników. Wartość wskaźnika  wynosiła dla nich ok. 20 proc.

Bariery

Spośród badanych 2,8 proc. nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej. Dla porównania - w kwietniu opinię taką wyraziło 2,9 proc. ankietowanych, a w maju 2005 r. 1,3 proc. Największą barierą,  na jaką wskazują firmy, jest konkurencja innych firm. W maju przeszkodę tę zgłasza aż 70 proc przedsiębiorstw wobec 67 proc w kwietniu br. i 73 proc. w roku ubiegłym. Drugą najczęściej wskazywaną przeszkodą są koszty zatrudnienia. Zgłasza je 48 proc. badanych wobec 46 proc. w kwietniu i 42 w maju. W porównaniu z kwietniem lepiej są oceniane warunki atmosferyczne. W kwietniu niemal 50 proc badanych wskazywało je jako barierę wobec 18 proc. w maju. Gorzej natomiast oceniany jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników. W maju jako trudność uznaje to 30 proc. badanych, w kwietniu ok. 26 proc. W 2005 roku stanowiło to barierę tylko dla 13 proc. badanych. W porównaniu z majem ubiegłego roku znacznie natomiast zmalała bariera związana z popytem (z 55 do 35 proc.)

Zamówienia, oferty, zysk

Zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa oceniają w maju swoją sytuację gospodarczą jako korzystną i lepiej niż w kwietniu. Najkorzystniej postrzegają swoją sytuację duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. W tym miesiącu przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowały wzrost portfela zamówień, ale największy zanotowały firmy średnie i duże zatrudniające 50 pracowników i więcej.

To właśnie firmy średnie najbardziej rozszerzyły w maju wachlarz produkcji budowlano-montażowej. W analizowanym okresie widoczne jest rozszerzenie oferty o ponad 20 proc.

Jeśli jednak chodzi o ściąganie należności pieniężnych, to firmy duże wykazywały tutaj największą skuteczność. Należy jednak stwierdzić, że ogólnie w maju firmy charakteryzowała mniejsza skuteczność w ściąganiu należności za wykonane prace niż w miesiącu poprzednim. Tylko przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników nie wskazywały na problemy z należnościami.

Mimo to sytuacja finansowa firm oceniana jest pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem. Zdecydowanie najlepiej postrzegają ją jednostki duże. Zasadniczo nie ulega zmianie kondycja finansowa jednostek małych.

Prognozy

Przedsiębiorstwa małe nie przewidują również znacznej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Spośród wszystkich klas firm najbardziej optymistycznie prognozują swoją przyszłość jednostki średnie (o liczbie pracowników 50-249). Najbliższe trzy miesiące zapowiadają się korzystnie dla średnich i dużych firm, które oczekują znacznego wzrostu portfela zamówień. Okres ten ma stanowić czas wzrostu produkcji szczególnie dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy nastąpi wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych. Podsumowując, można stwierdzić, że zarówno mali, średni, jak i duzi przedsiębiorcy wszystkich klas prognozują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy poprawi się sytuacja finansowa firm branży budowlano-montażowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej