Optymistycznie o budownictwie

2007-05-29 14:05

Kolejna edycja cyklicznego badania kadry menedżerskiej największych firm budowlanych w Polsce przyniosła zaskakujące wyniki. Choć respondenci bardzo sceptycznie oceniają działania rządu w tej dziedzinie gospodarki, to jednak na przyszłość branży budowlanej patrzą optymistycznie. Badanie przeprowadziła firma PMR. Wzięły w nim udział 104 firmy zaliczane do grupy 200 największych w Polsce przedsiębiorstw zajmujących się wykonawstwem budowlanym.

W oparciu o wyniki ankiety PMR stworzył indeks koniunktury budowlanej. Od 1,5 roku jego wartości systematycznie rosną, co według analityków ozncza nie tylko dobrą koniunkturę, ale także duży potencjał wzrostowy.

W opinii respondentów w ciągu najbliższych dwóch miesięcy najszybciej będzie się rozwijał sektor drogowy i mieszkaniowy.
Jednak ocena zamierzeń rządu, które mają na celu przyspieszenie budowy autostrad poprzez powrót do finansowania takich projektów z budżetu państwa, nie jest dobra. 10 proc. badanych wypowiedziało się zdecydowanie negatywnie, 33 proc. uznało, że taki system nie zmieni sytuacji.

Ankietowane przedsiębiorstwa poproszono także o ocenę planów rządu mających na celu stymulowanie rynku mieszkaniowego przez dofinansowanie kredytów mieszkaniowych. W tym przypadku respondenci wydawali bardziej przychylne oceny -żaden z nich nie uznał, że taka polityka może pogorszyć sytuację na rynku mieszkaniowym, natomiast ponad połowa stwierdziła, że dzięki działaniom rządu sytuacja powinna się poprawić.

Wojciech Szajnert z firmy PMR komentuje wyniki badania w następujący sposób:
- Ankietowani są optymistami jeśli chodzi o perspektywy polskiej branży budowlanej, a zwłaszcza sektora drogowego i mieszkaniowego. Jednak już działania rządu mające na celu ożywienie tych dwóch segmentów rynku oceniane są przez większość respondentów bez entuzjazmu. To każe nam wnioskować, że obecna polityka rządu nie jest uznawana przez firmy budowlane za czynnik, który samodzielnie może znacząco poprawić perspektywy polskiego budownictwa.
Szymon Jungiewicz - także z PMR, dodaje:
- Wyniki naszego badania utwierdzają nas w przekonaniu o trwałości ożywienia w budownictwie. W połączeniu z szeregiem pozytywnych czynników wpływających na branżę budowlaną (coraz lepsza sytuacja gospodarcza, rosnące inwestycje firm, wzrost napływu inwestycji zagranicznych oraz środków unijnych, stopniowa poprawa sytuacji materialnej ludności) bardzo dobrze rokują na najbliższą przyszłość. W najbliższych latach spodziewamy się w budownictwie stabilnych wzrostów.

Duże firmy budowlane bardzo pozytywnie oceniają pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ankietowani byli tutaj prawie jednomyślni - jedynie 3 proc. z nich uznało, że członkostwo w UE miało dla nich negatywne konsekwencje. Natomiast dwie trzecie respondentów wyraźnie pozytywnie oceniło wpływ członkostwa w UE na ich działalność.
Ponad połowa ankietowanych firm planuje w ciągu najbliższych dwóch lat prowadzić działalność poza granicami Polski. W przypadku jednej trzeciej badanych przedsiębiorstw plany te są już bardzo skonkretyzowane - firmy te chcą rozpocząć działalność zagraniczną w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Optymistyczne jest także to, że aż 57 proc. dużych firm zamierza zwiększyć zatrudnienie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej