Oczekiwania młodych inżynierów wobec pracodawców. Wyniki raportu nie zaskakują

2022-07-20 15:35
Raport Młodzi inżynierowie 2022
Autor: HRK Real Estate & Construction Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, dominują kandydaci z wykształceniem o profilu budowlanym (77%). Zdecydowanie mniej ankietowanych kończy kierunki studiów związane z inżynierią środowiska (13%), inżynierią elektryczną (2%) czy energetyką (zaledwie 1%). Wśród innych wymienianych kierunków znalazły się: architektura krajobrazu, inżynieria i gospodarka wodna, ochrona środowiska, inżynieria odnawialnych źródeł energii, nawigacja morska oraz geodezja

Większość absolwentów budownictwa wiąże swoją przyszłość z projektowaniem, wskazując przy tym budownictwo kubaturowe jako najbardziej atrakcyjne. Dla 87% ankietowanych wynagrodzenie stanowi najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy. Jakie oczekiwania finansowe mają młodzi inżynierowie? Jakie specjalizacje budowlane najczęściej wybierają? Oto wyniki raportu Młodzi inżynierowie 2022.

Raport Młodzi inżynierowie 2022 zawiera informacje dotyczące m.in. planów zawodowych młodych inżynierów, ich oczekiwań wobec pracodawcy, kompetencji oraz pierwszych doświadczeń zawodowych. Badanie zostało przeprowadzone przez HRK Real Estate & Construction we współpracy z Polskim Towarzystwem Politechnicznym i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

Spis treści

 1. Jakie specjalizacje budowlane najchętniej wybierają inżynierowie?
 2. Najbardziej atrakcyjna branża w budownictwie
 3. Najważniejsze kryteria przy wyborze pracodawcy
 4. Oczekiwania finansowe młodych inżynierów

Jakie specjalizacje budowlane najchętniej wybierają inżynierowie?

W ostatnich 2 latach obserwuje się powolny wzrost liczby osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach budowlanych, co może dawać nadzieję, że deficyt rąk do pracy w budownictwie nie będzie się pogłębiał. W przypadku branży budowlanej rynek pracy oferuje wiele kierunków i możliwości. Jakie plany zawodowe mają zatem młodzi inżynierowie?

Blisko 36% uczestników badania, jako najbardziej interesujący kierunek rozwoju kariery zawodowej wskazało projektowanie. Niewiele mniej, bo 29% respondentów chciałoby pracować w firmach zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych. 16% wiąże swoją przyszłość z zarządzaniem w budownictwie. Z kolei wykonawstwo z ramienia nadzoru inwestorskiego jest atrakcyjnym wyborem dla 13% respondentów.

Najmniejszym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów cieszą się: zarządzanie nieruchomościami, praca w laboratorium oraz praca u dostawcy materiałów lub maszyn budowlanych.

Uwzględniając kryterium płci okazuje się, że kobiety chętniej wiążą swoje plany zawodowe z pracą związaną z projektowaniem (43%) niż z wykonawstwem (34%). U mężczyzn proporcje są niemal odwrotne — chcą się rozwijać w pracach związanych z wykonawstwem (45%), a swoją karierę z projektowaniem chce związać 31%.

Taki sam procent kobiet i mężczyzn jest zainteresowanych rozwojem kariery w obszarze zarządzania (16%) - być może jest to pewnego rodzaju prognostyk większej równowagi, przynajmniej w odniesieniu do stanowisk managerskich w budownictwie.

Najbardziej atrakcyjna branża w budownictwie

Zdecydowana większość (63%) ankietowanych wskazała, że najbardziej atrakcyjna jest dla nich branża konstrukcyjno-budowlana (budownictwo kubaturowe).

Pozostałe obszary nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Budownictwo specjalistyczne (w tym geotechnika, hydrotechnika, roboty wyburzeniowe) jest interesującym kierunkiem rozwoju jedynie dla 15% studentów i absolwentów, podobnie jak branża drogowa. Na pracę w branży instalacji sanitarnych zdecydowałoby się zaledwie 13% ankietowanych, a odpowiednio po 11% podjęłoby pracę w sektorze budownictwa przemysłowego (w tym energetyki konwencjonalnej), odnawialnych źródeł energii i branży mostowej.

Kiedyś politechniki były naturalną kontynuacją nauki w technikum, dzisiaj ponad 90% studentów uczelni technicznych to absolwenci liceów ogólnokształcących, dr inż. Krzysztof Kaczorek, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej; źródło: raport Młodzi inżynierowie 2022

Najważniejsze kryteria przy wyborze pracodawcy

Rynek pracy należy do pokolenia Z. Młodzi ludzie przyzwyczajają pracodawców do tego, że stanowczo określają swoje warunki zatrudnienia, wyraźnie akcentują potrzebę rozdzielenia życia zawodowego od prywatnego, a w miejscu pracy oczekują swobody działania i elastycznego czasu pracy.

Preferowaną formą zatrudnienia dla 92% ankietowanych jest umowa o pracę. Z kolei umowę o współpracę (B2B) jest gotowych rozważyć 20% ankietowanych studentów. Najmniej, bo tylko 13% wskazało na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Najistotniejszym kryterium przy wyborze pracodawcy dla 87% respondentów jest wynagrodzenie. Taki wynik nie wydaje się być zaskakujący.

Kolejnym ważnym aspektem dla młodych inżynierów jest lokalizacja biura – czas dojazdu z miejsca zamieszkania, ma znaczenie dla 45% uczestników badania. Na trzecim miejscu studenci wskazali atmosferę i środowisko pracy (43%). Dla 38% respondentów znaczenie mają godziny pracy oraz łączny miesięczny wymiar czasu pracy. Dopiero na piątym miejscu, z wynikiem 32%, wskazana została możliwość zdobycia uprawnień budowlanych. Co ważne, na opinie osób z branży – w tym byłych i obecnych pracowników, zwraca uwagę 27% młodych inżynierów. Zdecydowanie mniejszą rangę ankietowani przypisują wielkości firmy (24%), work-life balance (24%), czy wielkości projektów, jakie realizuje dana firma (20%).

Dla młodych ludzi ważne, ale nie najważniejsze są benefity pracownicze. Najmniej atrakcyjne benefity dla młodych inżynierów to: karta sportowa i możliwość korzystania z funduszu socjalnego, możliwość pracy w systemie hybrydowym, catering w miejscu pracy, wyjazdy integracyjne i praca wyłącznie w trybie zdalnym. Widać, że młodzi inżynierowie wykazują tu pragmatyczne podejście do przyszłego zawodu.

Lista benefitów wzgl ważności:

 • atrakcyjny system premiowy
 • dodatki za pracę w delegacji
 • opieka medyczna
 • dofinansowanie udziału w kursach i szkoleniach
 • samochód służbowy
 • ubezpieczenie na życie
 • dofinansowanie nauki języka obcego
 • karta sportowa
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego
 • praca w systemie hybrydowym
 • catering w miejscu pracy
 • wyjazdy integracyjne
 • wyłącznie praca zdalna

Oczekiwania finansowe młodych inżynierów

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w branży budowlanej od kilku lat systematycznie rośnie. Powodem wzrostów są przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na pracowników budowlanych i specjalistów, a także presja płacowa. Stawki, jakie oferują pracodawcy, są zależne m.in. od specjalizacji, stanowiska, doświadczenia zawodowego, rodzaju inwestycji.

Jakie oczekiwania finansowe mają młodzi inżynierowie? Ponad połowa ankietowanych (57%) chciałaby zarabiać powyżej 5001 zł netto, z kolei wynagrodzenie w przedziale 4001 – 5000 zł netto byłoby satysfakcjonujące dla 29% osób. W przypadku osób, które podczas studiów podjęły pracę, oczekiwania finansowe są wyższe. Młodzi ludzie cenią zdobyte na wczesnym etapie doświadczenie – 63% chce zarabiać powyżej 5001 zł.

Z przykrością trzeba zauważyć że kobiety na tych samych stanowiskach i o podobnym doświadczeniu zawodowym co mężczyźni, mają niższe oczekiwania finansowe. Różnica kształtuje się na poziomie około 10 – 25%.

Pracodawców może ucieszyć fakt, że aż 80% studentów w badanej grupie już w czasie studiów zaczęło zdobywać doświadczenie zawodowe w branży budowlanej. Co ciekawe, aż 74% studentów studiów stacjonarnych deklarowało, że posiada już pierwsze doświadczenia zawodowe. W pozostałych grupach te wyniki są jeszcze wyższe, tzn. 89% osób ze studiów niestacjonarnych oraz 98% uczących się w trybie łączonym zadeklarowało posiadanie doświadczenia zawodowego w branży budowlanej.

Cały raport dostępny jest tu: Raport Młodzi inżynierowie 2022

źródło: raport Młodzi inżynierowie 2022 opracowany przez HRK Real Estate & Construction

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej