Ocena ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w maju pozytywna

2010-06-21 10:52

...zbliżona do zgłaszanych w kwietniu i lepsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpływ na to mają lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przy nieco mniej optymistycznych niż w kwietniu prognozach portfela zamówień i produkcji. Przewidywania w zakresie sytuacji finansowej pozostają na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych przed miesiącem.

Bariery działalności budowlano-montażowej

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,9% (4,8% w maju 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (61% w maju br., 60% w maju 2009 r.), kosztami zatrudnienia (51% w maju bieżącego i ubiegłego roku), a także niedostatecznym popytem (46% w maju br., 50% w maju 2009 r.). W porównaniu z majem ubiegłego roku większe było znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi (11% w maju 2009 r., 23% w maju br. wobec 29% przed miesiącem), choć mniej istotne niż w ostatnich sześciu miesiącach. W porównaniu z majem ubiegłego roku najbardziej zmalała uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 20% do 16%).

Sytuacja w maju 2010 r.

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w maju pesymistycznie, choć nieco lepiej niż w kwietniu. Najbardziej negatywne oceny formułowane są przez jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie.

Portfel zamówień

W maju przedsiębiorstwa odnotowują niewielki wzrost portfela zamówień na roboty budowlano- montażowe. W podziale na klasy wielkości wzrost portfela zamówień sygnalizują jednostki duże i średnie (o liczbie pracujących 50 i więcej osób), natomiast spadek (choć mniej znaczący niż przed miesiącem) – jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób).

Produkcja budowlano-montażowa

W maju nieznacznie ograniczana, choć w skali mniejszej niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach małych (o liczbie pracujących do 49 osób). Wzrost produkcji sygnalizują dyrektorzy przedsiębiorstw dużych i średnich (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).

Zobacz koniecznie: GUS: produkcja budowlano-montażowa w maju 2010

Sytuacja finansowa

W maju bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest przez przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najmniej pesymistycznie oceniają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Opóźnienia płatności

W maju przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości zgłaszają dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej znaczące opóźnienia sygnalizują przedsiębiorstwa małe (o liczbie pracujących do 49 osób).

Krótkookresowa prognoza sytuacji gospodarczej

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne, choć nieco ostrożniejsze od przewidywań z kwietnia. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące są nieco mniej optymistyczne od zgłaszanych w kwietniu. W podziale na klasy wielkości najbardziej znaczącego wzrostu portfela zamówień spodziewają się jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano- montażowa będzie nadal rosnąć, choć w skali nieco mniejszej niż wskazywały prognozy z kwietnia. W podziale na klasy wielkości najbardziej optymistyczne prognozy formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są pozytywne i utrzymują się na poziomie przewidywań formułowanych w kwietniu. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen robót budowlano-montażowych, choć nieco wolniejszy niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości najbardziej mogą być obniżane ceny w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej