Nowoczesne powierzchnie magazynowe po trzech kwartałach 2005 roku

2005-12-20 17:18

Według raportu opracowanego przez CB Richard Ellis zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec trzeciego kwartału 2005 roku wyniosły ponad 1,6 mln mkw. W ciągu ostatniego kwartału ilość tego typu powierzchni wzrosła o ponad 13 proc. Łącznie oddano do użytku blisko 200 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej, 294 tys. mkw. są w trakcie budowy.Najwięcej, bo ok. 81 proc. obiektów, powstaje w sektorze trzecim.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosi obecnie10,28 proc. Wzrost wskaźnika o 1,74 proc. jest efektem oddania znacznej ilości nowej powierzchni budowanej spekulacyjnie.
Nadal najmniej powierzchni niewynajętej jest w sektorze trzecim. Od początku roku wynajęto blisko 330 tys. mkw. powierzchni magazynowej, co stanowi ponad 84-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 roku.
Najwięcej powierzchni wynajęto w sektorach drugim i trzecim, gdzie przeważały umowy najmu na powierzchnie powyżej 4 tys. mkw.
Stawki czynszów oraz inne warunki umów w ostatnim okresie nie uległy istotnym zmianom.

Parki magazynowo-biurowe w Warszawie

Do tego sektora zalicza się obiekty magazynowe i biurowo-magazynowe zlokalizowane w odległości nie większej niż 20 km od centrum Warszawy. Zasoby powierzchni magazynowej wynoszą tu 615 tys. mkw.
W trzecim kwartale 2005 roku oddano do użytku dwa projekty o łącznej powierzchni 16 tys. mkw. (z czego większość już została wynajęta). Obecnie trwa rozbudowa dwóch projektów (o 21 tys. mkw.).
Wskaźnik powierzchni niewynajętej obniżył się do poziomu 6,57 proc. Wpłynął na to duży popyt; w trzecim kwartale wynajęto 36 tys. 724 mkw, tj. tyle, ile w całym pierwszym półroczu.
Nominalne stawki czynszów pozostały na niezmienionym poziomie i wahały się w granicach 2,70 - 5,50 euro za mkw. miesięcznie.

Parki logistyczne w rejonie Warszawy

Na ten sektor składają się parki logistyczne zlokalizowane w promieniu od 20 do 100 km od centrum Warszawy. Po raz pierwszy ilość dostępnej powierzchni w sektorze II była wyższa niż w sektorze I.
Na koniec trzeciego kwartału br. zasoby powierzchni magazynowej w parkach logistycznych w sektorze II wyniosły 652 tys. mkw.
W trzecim kwartale oddano do użytku ponad 85 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a w budowie pozostaje 35 tys. mkw. W skali tego sektora są to wielkości rekordowe.
Większość projektów była budowana spekulacyjnie, co wpłynęło na wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętej. Na koniec trzeciego kwartału wyniósł on 16,44 proc. Od początku 2005 roku wynajęto 132 tys. mkw. magazynów, z czego 45 tys. - w trzecim kwartale.
Stawki czynszów pozostały na niezmienionym poziomie - pomiędzy 2,90 i 3,40 euro za mkw. miesięcznie.

Parki logistyczne w Polsce

W skład tego sektora wchodzą parki logistyczne zlokalizowane w promieniu ponad 100 km od Warszawy, w głównych miastach Polski i ich okolicach.
Na koniec trzeciego kwartału 2005 roku zasoby powierzchni w parkach logistycznych w tym sektorze wyniosły blisko 418 tys. mkw.
W ciągu tego kwartału oddano rekordową ilość - blisko 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej. W fazie budowy pozostaje 238 tys. mkw., przy czym budowa 77 tys. mkw. rozpoczęła się w ostatnim kwartale. Większość obiektów budowano na zasadzie pre-let, co oznacza, że oddawane obiekty są już wynajęte.
Wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na niskim poziomie 6,15 proc. Od początku 2005 roku wynajęto ogółem blisko 124 tys. mkw.
Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową w sektorze trzecim, deweloperzy coraz chętniej rozpoczynają budować spekulacyjnie.
Stawki czynszów nieco spadły i kształtują się na poziomie porównywalnym do czynszów w sektorze II.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej