Mniej... Więcej... Czyli GUNB podsumowuje 2009 rok

2010-01-27 15:22
Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Autor: Ka Robert Dziwiński, były główny inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował wyniki badań ruchu budowlanego w roku 2009. W porównaniu z 2008 r. odnotowano 9% spadek liczby pozwoleń na budowę. O 15% zmalała liczba obiektów budowlanych oddanych do użytku. W 2009 r. o ponad połowę, w stosunku do roku poprzedzającego, spadła liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych, przy równoczesnym 14% wzroście nakazów rozbiórek.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

W 2009 r. wydano 212 279 pozwoleń dla 229 845 obiektów budowlanych, podczas gdy w 2008 r. liczby te wynosiły odpowiednio – 233 386 pozwoleń dla 253 778 obiektów budowlanych. W 2009 r. zaobserwowano więc 9% spadek liczby wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.
Niewielkie wzrosty w stosunku do 2008 r. odnotowano jedynie w obszarze budowli wodnych – o 2% oraz budynków użyteczności publicznej i obiektów infrastruktury transportu - o 1%, czyli w dziedzinach finansowanych głównie ze środków publicznych wspomaganych funduszami europejskimi i częściowo przez duże firmy.
Liczba pozwoleń wydanych dla budynków jednorodzinnych wynosząca 96 032 spadła o 12% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a liczba pozwoleń dla budynków wielorodzinnych wynosząca 2 790 zmalała o 21%. Należy zauważyć, że tendencje spadkowe pojawiły się w obszarach zależnych przede wszystkim od kondycji finansowej i zdolności kredytowej społeczeństwa. Spadki liczby pozwoleń na budowę wydanych w 2009 r., w stosunku do 2008 r., odnotowano również w pozostałych kategoriach: budynki przemysłowe i magazynowe - o 16%, budynki zamieszkania zbiorowego - o 7%, budynki gospodarcze - o 8%, rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne - o 9%.
W 2009 r., w wyniku poszerzenia badań statystycznych o informację na temat decyzji wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odnotowano 1084 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych dla 1677 obiektów infrastruktury drogowej.

OBIEKTY BUDOWLANE ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Począwszy od 1995 r. liczba obiektów przekazanych do użytkowania nieznacznie, ale systematycznie wzrastała. W 2008 r. przekazano do użytkowania 168 804 obiekty - najwięcej od 1995 r. Natomiast w 2009 r. przekazano do użytkowania 142 850 obiektów – o 15% mniej w porównaniu z 2008 r.
Liczba budynków jednorodzinnych przekazanych w 2009 r. do użytkowania wynosząca 72 050 spadła o 18% w porównaniu z 2008 r. Liczba budynków wielorodzinnych przekazanych do użytkowania wynosząca 3 542 zmalała o 12%.
W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., nastąpił więc spadek w większości badanych rodzajów budownictwa: budynki gospodarczo – inwentarskie - o 28 %, budowle wodne - o 20 %, budynki przemysłowe i magazynowe - o 19 %, budynki użyteczności publicznej - o 17%, obiekty infrastruktury transportu - o 1%.
Więcej oddano do użytkowania jedynie budynków zamieszkania zbiorowego (o 12%) oraz rurociągów, linii telekomunikacyjnych i energetycznych (o 10%).

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH

W 2009 r. wydano 681 decyzji legalizujących. Jest to o 51% mniej w porównaniu z 2008 r., w którym wydano 1392 takie decyzje.
Najwięcej decyzji legalizacyjnych objęło budynki jednorodzinne (260 decyzji), co stanowi 38% wszystkich decyzji legalizacyjnych. Proporcja ta jest mniej więcej stała od kilku lat. Zalegalizowano również 39 budynków wielorodzinnych i jest to największa ich liczba w tej kategorii od 2006 r., tzn. od momentu zaistnienia możliwości legalizowania samowoli budowlanej (w stosunku do 2008 r., kiedy zalegalizowano 16 takich obiektów, nastąpił wzrost o 144%). Ponadto zalegalizowano 170 budynków gospodarczych i inwentarskich, 61 budynków przemysłowych i magazynowych oraz 53 budynki użyteczności publicznej, a także 21 budowli wodnych (w tym, 15 obiektów w woj. kujawsko-pomorskim), co w stosunku do roku 2008 stanowi – spadek odpowiednio o 62%; 43%; 56%, a w kategorii „budowle wodne” wzrost o 425%.

ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Od 2001 r. malała liczba nakazów rozbiórki. Natomiast w 2009 r. odnotowano, w stosunku do roku 2008, pewien wzrost zarówno liczby wydanych nakazów rozbiórki, jak i rozbiórek wykonanych, a także wszczętych postępowań egzekucyjnych.
W 2009 r. wydano 5823 nakazy rozbiórki. W porównaniu z 2008 r., w którym wydano 5099 takich nakazów, ich liczba wzrosła o 14%. Dla budynków mieszkalnych wydano 1240 nakazów rozbiórki, w tym z tytułu: samowoli budowlanej – 361, realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia – 323, ich niewłaściwego utrzymania – 556.
W 2009 r. wykonano ogółem 3244 rozbiórki – o 23% więcej niż w 2008 r. Rozebrano 177 budynków mieszkalnych, w tym 50 z tytułu samowoli budowlanej, 13 -realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia, 114 - niewłaściwego utrzymania.
W 2009 r. wszczęto 1448 postępowań egzekucyjnych, co stanowi niewielki wzrost o 4% w stosunku do 2008 r. Dla budynków mieszkalnych wszczęto 347 postępowań, w tym z tytułu: samowoli budowlanej – 117, realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia – 45, niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych – 185.

Zobacz: GUNB: Ruch budowlany 2009

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej