Mniej magazynów i najemców

2009-12-01 15:22

Trzeci kwartał 2009 r. nie przyniósł gwałtownych zmian na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Wśród deweloperów utrzymało się zachowawcze podejście do rozpoczynania inwestycji spekulacyjnych. Według danych Cushman & Wakefield, na rynek weszło jedynie 57 000 m2 nowej powierzchni magazynowej, wobec podaży na poziomie 400 000 m2 w tym samym czasie roku poprzedniego. Brak nowych inwestycji powoduje kurczenie się powierzchni magazynowej w budowie.

Na koniec września prace budowlane trwały już tylko przy 150 000 m2 magazynów. W analogicznym okresie roku poprzedniego, powierzchnia pozostająca w budowie wynosiła ok. 1 250 000 m2.
Między lipcem a wrześniem nastąpiła niewielka poprawa nastrojów wśród najemców. Zawarto umowy na blisko 200 000 m2 powierzchni. Jest to najlepszy wynik w tym roku, chociaż odnotowany popyt to jedynie 64% wolumenu rok wcześniej. Nadal największym powodzeniem cieszą się lokalizacje w regionie warszawskim (53 000 m2 wynajętej powierzchni), a także Polska Centralna (49 000 m2) oraz Górny Śląsk (33 000 m2).

Mimo rosnącego popytu, część powierzchni magazynowej dostarczonej na rynek w tym roku nie znalazła najemców. Jednak w III kwartale po raz pierwszy nie zanotowano wzrostu wolumenu powierzchni niewynajętej. Udział wolnej powierzchni w całkowitych zasobach magazynowych wynosił we wrześniu 16,2%. Oznacza to utrzymanie się współczynnika pustostanów na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim kwartale, ale jednocześnie wyższym o 5,8 punktów procentowych w stosunku do III kwartału 2008 r. Suma powierzchni pozostającej bez najemców wynosi prawie 1 000 000 m2. W stosunku do całkowitych zasobów, najwięcej wolnej powierzchni jest w Szczecinie (100%) oraz na Górnym Śląsku (21,1%), najmniej na rynku warszawskim (15,7%), w Poznaniu (9,3%) oraz w Trójmieście (1,4%). Taka podaż niewynajętej powierzchni sprzyja najemcom podczas negocjowania korzystnych dla siebie warunków.

Prognozy na IV kwartał 2009 r. nie napawają optymizmem. Deweloperzy będą prawdopodobnie rozpoczynać jedynie te projekty, które zabezpieczą wcześniej umowami pre-lease. Według szacunków zostanie ukończone około 20% z powierzchni będącej w budowie na koniec września. W rezultacie na rynek wejdzie jedynie ok. 30 000 m2 nowych magazynów, czyli blisko o połowę mniej niż w kwartale poprzednim.
- Aktywność najemców pozostanie na poziomie zbliżonym do obserwowanego w III kwartale, chociaż pod koniec roku możliwy jest niewielki wzrost wolumenu najmu. W rezultacie zarówno współczynnik pustostanów, jak i wysokość czynszów nie powinny ulec dużym zmianom. Odwrócenie obecnego trendu spodziewane jest dopiero w połowie 2010 r.” - prognozuje Tomasz Olszewski, Partner, dyrektor Działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w Cushman & Wakefield.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej