Mieszkaniowe ożywienie

2008-10-11 18:43

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest optymistycznie. Liczba mieszkań oddanych do użytku we wrześniu 2007 r. wzrosła w porównaniu do września ubiegłego roku o 63,8%. Ostrożniej oceniamy bieżący i przyszły portfel zamówień.


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu 2007 oddano do użytku 13 378 mieszkań - o 63,8 proc. więcej niż we wrześniu 2006 r. Oznacza to także wzrost o 18,6 proc. w stosunku do sierpnia 2007 r. Natomiast od stycznia do września ogółem oddano do użytkowania 87 245 lokali (o 13,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r.).


Mieszkania oddane do użytkowania* w okresie I-IX 2007 r.

formy budownictwa IX 2007 I-IX 2007
liczba
mieszkań
IX
2006=100
VIII
2007=100
liczba
mieszkań
I-IX
2006=100
ogółem 13378 163,8 118,6 87245 113,9
spółdzielcze 830 136,7 157,2 5423 90,9
indywidualne 5590 134,5 93,9 47576 120,8
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 6537 228,4 161,2 29410 121,0
pozostałe** 421 77,8 56,4 4836 69,8

* dane meldunkowe - mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.
** zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe


Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w poszczególnych miesiącach lat 2004 -2007

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany był we wrześniu optymistycznie, nieznacznie gorzej niż w sierpniu i we wrześniu rok wcześniej. Spowodowane to jest ostrożniejszymi niż przed miesiącem, choć nadal korzystnymi ocenami dotyczącymi bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw - Główny Urząd Statystyczny.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4% (podobnie jak w sierpniu br. i we wrześniu 2006 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (59% badanych przedsiębiorstw we wrześniu, 58% w sierpniu br. wobec 47% we wrześniu ub. roku) oraz kosztami zatrudnienia (58% we wrześniu, 59% w sierpniu br. wobec 53% we wrześniu ub. roku). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (46% jednostek we wrześniu br. wobec 52% w ubiegłym miesiącu i 27% we wrześniu 2006 r.), natomiast zmalało - znaczenie barier związanych z konkurencją ze strony innych firm (51% we wrześniu, 49% w sierpniu br. wobec 61% we wrześniu ub. roku), niedostatecznym popytem (16% we wrześniu, 17% w sierpniu br. wobec 22% we wrześniu ub. roku) oraz trudnościami z uzyskaniem kredytu (9% w sierpniu i wrześniu br. wobec 15% we wrześniu ub. roku).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czytaj więcej