Mieszkania - szybciej i taniej?

2008-02-15 13:16

Zgodnie z wypowiedzią Olgierda Dziekońskiego - wiceministra infrastruktury, odpowiedzialnego za budownictwo - do końca czerwca 2008 r. zostanie przygotowany projekt ustawy o zmianie ustaw dla racjonalizacji procesu inwestycyjnego. Zamierzeniem rządu jest przeprowadzenie, przy pomocy przepisów tej ustawy, całościowej reformy systemu prawnego związanego z tym procesem. Co to dokładnie oznacza dla budującego?

W ramach pracy nad tą ustawą wprowadzone zostaną zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie budowlanym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie ochrony środowiska i wielu innych ustawach.

W efekcie tych zmian, inwestorzy będą mogli znacznie łatwiej realizować swoje inwestycje i kończyć je w krótszym czasie. Będzie to możliwe dzięki zlikwidowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich rodzajów budynków oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestor przed rozpoczęciem inwestycji będzie musiał wystąpić do właściwego organu administracji o zgodę urbanistyczną. W przypadku, gdy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, również to będzie zbędne. Po uzyskaniu tej zgody trzeba będzie złożyć projekt budowlany do organu administracji i poinformować potencjalnych sąsiadów o zamiarze rozpoczęcia inwestycji jeden miesiąc przed planowanym jej rozpoczęciem. Właściwy urząd nie będzie miał jednak prawa do zgłaszania uwag, będzie jedynie odpowiedzialny za przechowywanie projektu. Jeżeli w ciągu miesiąca od momentu poinformowania sąsiadów o planowanej inwestycji i złożenia projektu nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, inwestor będzie mógł rozpocząć inwestycję. Po zakończeniu inwestycji inwestor będzie zobowiązany jedynie do poinformowania organu administracji o zakończeniu budowy.

Ułatwienia te pozwolą na znaczne skrócenie czasu realizacji inwestycji, a w związku z tym - na powstanie oszczędności finansowych. Wprawdzie w ostatnich latach okres realizacji inwestycji skracał się, jednak zmiany te wciąż pozostają niewielkie. Według danych GUS, w okresie trzech pierwszych kwartałów 2007 r. budynki wielorodzinne budowane przez deweloperów realizowane były w średnim czasie 23,1 miesiąca, zaś przez spółdzielnie mieszkaniowe - w czasie 26,6 miesiąca. Te dane oznaczają, iż w tym okresie średni czas realizacji budynków był krótszy o 0,4 miesiąca niż w 2006 r., podczas gdy analogicznie w 2006 r. wskaźnik ten wyniósł aż 1,2 miesiąca.
Jednoczesne zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu - w ocenie przedstawicieli nadzoru budowlanego - może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i rodzić zagrożenie dla przebywających w nich ludzi.

Poza kompleksową reformą planowane jest opracowanie Ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą deweloperzy oraz spółdzielnie mieszkaniowe zdobędą uprawnienia do przygotowywania planów urbanistycznych, pozwalających na budowę mieszkań i domów na gruntach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plan taki zawierałby opis inwestycji, który akceptowałaby gmina. Nie zostałyby zatwierdzone plany inwestycyjne niezgodne ze standardami architektonicznymi i nieprzewidujące np. terenów zielonych, placów zabaw czy terenów przeznaczonych pod usługi publiczne. Wprowadzenie w życie przepisów tej ustawy powinno spowodować przyspieszenie budowania mieszkań i obniżenie ich cen.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej