Mieszkań w styczniu mniej

2010-02-17 16:50

Według wstępnych danych, w styczniu 2010 r. oddano do użytkowania 11681 mieszkań, tj. o 47,1% mniej niż w 2009 r., a w porównaniu ze styczniem 2008 r. oznacza to spadek o 20,2%.

Utrzymujące się od ponad półtora roku zmniejszanie liczby wydawanych pozwoleń na budowę znajduje odzwierciedlenie w spadku liczby rozpoczynanych mieszkań. W styczniu br. spadek ten pogłębiły ponadto niesprzyjające warunki atmosferyczne. W rezultacie w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku liczba rozpoczynanych mieszkań zmniejszyła się o 24,8%, tj. do 4450 mieszkań. Stosunkowo mniejszy spadek odnotowano w zakresie liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 10 590 mieszkań, tj. o 14,7%.

W styczniu 2010 r. inwestorzy indywidualni, oddali do użytkowania 5858 mieszkań. Stanowiły one największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych (50,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania) mimo, że spadek ich liczby, o 53,4% w stosunku do stycznia ub. roku, był największy spośród wszystkich grup inwestorów (poza budownictwem zakładowym). Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 1912 mieszkań, tj. o 32,5% mniej niż w 2009 r. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę uzyskali oni pozwolenia - do 6 467, tj. o 2,7 %.

Deweloperzy wybudowali 4300 mieszkań (o 45,3% mniej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 2087 mieszkań i uzyskano pozwolenia na budowę kolejnych 3856, tj. odpowiednio o 19,5% i o 26,2% mniej w stosunku do stycznia ub. roku.

Styczeń br. był miesiącem stosunkowo dobrych efektów dla spółdzielni mieszkaniowych. Oddały one do użytkowania 947 mieszkań, tj. o 31,0% więcej niż przed rokiem. Liczba 258 mieszkań, rozpoczętych przez tę grupę inwestorów była prawie sześciokrotnie większa niż przed rokiem, a mieszkań, na których budowę uzyskali oni pozwolenia wzrosła do 185, tj. o 48,0%. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w styczniu 2010 r. łącznie 576 mieszkań, tj. o 39,2% mniej niż w ub. roku, jednak ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania był nieco wyższy niż przed rokiem i wyniósł 4,9%. W styczniu br. w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 319 mieszkań, tj. o 35,3% mniej niż przed rokiem, społecznym czynszowym – 251 (o 21,3% mniej) i zakładowym – 6 mieszkań (wobec 136). Spadła również - o 56,1% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz - o 80,9% liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia.

W styczniu br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano tylko w województwie wielkopolskim – o 1,7%.W pozostałych województwach oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w styczniu ub. roku, w tym w województwie mazowieckim - o 52,3% mieszkań mniej (tj. oddano 2410 mieszkań), w województwie małopolskim – o 74,3%, opolskim – o 69,9%, lubelskim – o 66,9%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej