Mazowsze i Dolny Śląsk liderami planowanych inwestycji

2008-04-11 14:09

Raport, w którym przeanalizowano i podsumowano inwestycje budowlane ogłoszone w Polsce w styczniu i w lutym 2008 r. opracowała i ogłosiła w marcu Telefoniczna Agencja Informacyjna. Wynika z niego, iż w Polsce najwięcej inwestycji planowanych jest w województwach mazowieckim i dolnośląskim.

W styczniu i lutym 2008 w Polsce poinformowano o 2641 nowych inwestycjach z szeroko pojmowanej branży budowlanej (do branży budowlanej zaliczone zostały inwestycje dotyczące: obiektów budowlanych, drogownictwa, robót wodno-kanalizacyjnych, robót energoelektrycznych oraz ciepłownictwa i gazu).
Z podsumowania wynika, iż w okresie tym poinformowano o planach inwestycyjnych dotyczących przede wszystkim obiektów budowlanych (51% informacji). Na kolejnych miejscach znalazły się plany związane z drogownictwem (29% informacji), robotami wodno-kanalizacyjnymi (10%), robotami energoelektrycznymi (7%) oraz ciepłownictwem i gazem (3% informacji).
Najwięcej planów inwestycyjnych ogłoszono w województwie mazowieckim (404 informacje - 14% inwestycji) oraz dolnośląskim (378 informacji - 12% inwestycji). Natomiast najmniej inwestycji zaplanowano w województwie opolskim (88 informacji - 3% inwestycji). Szczegółowe zestawienie rodzaju inwestycji z rozbiciem na poszczególne województwa w tabeli poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre z rozpoczętych inwestycji są na tyle złożone, że zakwalifikowane zostały do kilku podbranż - dlatego też suma poszczególnych inwestycji przewyższać będzie liczbę wszystkich.

 województwo  budowa
 obiektów
 drogownictwo  wodno
 -kanalizacyjna
 energo
 -elektyryczna
 ciepłownictwo
 i gaz
 łącznie
 mazowieckie  217  122  40  11  14  404
 dolnośląskie  147  116  37  51  27  378
 wielkopolskie  147  120  25  12  5  309
 małopolskie  149  90  24  17  1  281
 śląskie  137  75  30  14  3  259
 zachodniopomorskie  88  54  25  34  7  208
 łódzkie  103  32  22  9  4  170
 pomorskie  94  36  12  13  3  158
 podlaskie  58  42  19  23  13  155
 lubelskie  82  44  15  6  2  149
 lubuskie  75  27  10  10  7  129
 podkarpackie  66  37  5  7  1  116
 kujawsko-pomorskie  61  26  7  6  2  102
 świętokrzyskie  51  29  11  5  2  98
 warmińsko-mazurskie  53  23  8  5  3  92
 opolskie  56  21  5  6  0  88
 łącznie  1584  894  295  229  94  3096

Ze zgromadzonych danych wynika, że cztery województwa (mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie iraz małopolskie) nie tylko zaplanowały rozpoczęcie największej liczby inwestycji budowlanych, ale również przodują, jeżeli chodzi o inwestycje w podbranży budowlana - obiekty. Dlatego też analizie podane zostały największe miasta tychże województw, tj.:

Warszawa - to miasto, w którym, w pierwszych dwóch miesiącach 2008 zaplanowano rozpoczęcie największej liczby inwestycji o charakterze przemysłowym (38). Warszawa przoduje również w liczbie planowanych inwestycji mieszkaniowych (35). Wśród inwestycji mieszkaniowych w Warszawie należy wspomnieć o Programie Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego, zaplanowanym na lata 2008-2012 i na który przeznaczone zostanie ok. 600 mln zł - w stolicy ma powstać 4,5 tys. mieszkań czynszowych, m.in. na Bemowie, Białołęce, Bielanach, w Rembertowie, na Ursynowie, w Wawrze, Wesołej i we Włochach.

Wrocław - przez pierwsze dwa miesiące roku 2008 w mieście głównie informowano o planach inwestycyjnych budowy obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe, hotele) - 20 inwestycji. Zaplanowano również 13 inwestycji mieszkaniowych.

Poznań - pod względem inwestycji mieszkaniowych Poznań jest na drugim miejscu w Polsce (po 10 inwestycji zaplanowanych w styczniu i w lutym b.r.). Dość wysoka jest również liczba planowanych obiektów użyteczności publicznej (17 inwestycji).

Kraków - tu , tak jak we Wrocławiu, najpopularniejszymi informacjami były te o obiektach użyteczności publicznej (24 inwestycje).

Do interesujących informacji inwestycyjnych z podbranży budowlana - obiekty, zaliczyć należy m.in. tę o zamierzeniach firmy TBMECA Poland, która w Legnickiej SSE zamierza postawić zakład produkujący elementy z tworzyw sztucznych na potrzeby motoryzacji. Natomiast we Wrocławiu, na Niskich Łąkach za przyczyną inwestora - Młodzieżowego Centrum Sportu, za blisko 20 milionów złotych ma powstać piłkarskie centrum treningowe na EURO 2012.

województwo
inwestorzy
z danego woj. %
wielkopolskie 66
mazowieckie 63
dolnośląskie 63
małopolskie 61
śląskie 59
podlaskie 51
lubelskie 51
lubuskie 48
zachodniopomorskie 46
pomorskie 43
łódzkie 41
kujawsko-pomorskie 41
świętokrzyskie 39
podkarpackie 36
opolskie 33
warmińsko-mazurskie 31

W drogownictwie, w pierwszych dwóch miesiącach 2008 roku najwięcej inwestycji zaplanowano w województwach mazowieckim (122 inwestycje), wielkopolskim (120) i dolnośląskim (116). Z analizy informacji wynika, że najwięcej planów inwestycyjnych w styczniu i lutym 2008 roku ogłosił Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (woj. wielkopolskie), który poinformował aż o 57 zamierzeniach. Wśród prężnych inwestorów drogowych wymienić należy również Urząd Miasta Zgorzelec - 22 plany inwestycji drogowych (woj. dolnośląskie), Urząd Gminy i Miasta Żuromin - 18 planów inwestycji drogowych (woj. mazowieckie).

Wśród tak oczekiwanych inwestycji drogowych, w omawianym okresie poinformowano m.in. o planach zbudowania obwodnicy Jarocina, modernizacji części trasy z Jeleniej Góry do Wrocławia na odcinku ze stolicy Karkonoszy do Bolkowa; obwodnicy Tarnowa czy Tunelu przy Nowym Kleparzu w Krakowie.

W branży energoelektrycznej o planach inwestycyjnych najczęściej informowała firma ENEA (5 inwestycji energoelektrycznych). Natomiast w branży ciepłownictwo i gaz najwięcej inwestycji zaplanował Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. (5).

Wśród inwestycji, zaplanowanych w Polsce w styczniu i lutym 2008, jedynie ich część będzie realizowana przez inwestora z danego województwa. Największy odsetek inwestorów z województwa realizacji inwestycji jest w wielkopolskim (66% inwestorów lokalnych), mazowieckim (63%), dolnośląskim (63%) oraz małopolskim (61%). Natomiast najmniejszy odsetek inwestorów realizujących inwestycje we własnym województwie jest w warmińsko-mazurskim (31%). Szczegółowe dane w tabeli.


Niniejszy raport powstał na podstawie informacji pozyskanych z prasy oraz ze źródeł internetowych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej