Marcowa koniunktura w budownictwie

2007-05-29 17:48

Ogólna koniunktura w budownictwie w marcu 2005 jest oceniana niekorzystnie, nieznacznie gorzej niż w lutym, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Wpływają na to negatywne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Jednak prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne i nieco lepsze niż w lutym.
W grupie badanych przedsiębiorstw 23 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 25 proc. - jej pogorszenie (w lutym odpowiednio 21 i 22 proc.). Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.
Przedsiębiorstwa nadal odnotowują ograniczanie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, choć mniejsze niż przed miesiącem. Pogarszają się także oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej.
Prognozy na najbliższe trzy miesiące przewidują poprawę portfela zamówień. Oceny przyszłej produkcji są również optymistyczne i lepsze niż w lutym.
Problemem są opóźnienia przy ściąganiu płatności od dłużników; z tego powodu bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest nie tylko niezadowalająca, ale też gorsza niż przed miesiącem.
Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są jednak pozytywne. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy niż prognozowano przed miesiącem. W tym samym okresie ma nastąpić niewielki wzrost zatrudnienia w budownictwie.
W marcu br. 0,7 proc. jednostek nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w lutym br. 1,2 proc., w marcu ub. roku 1,1 proc.).
Największe trudności związane są z:

  • konkurencją ze strony innych firm (67 proc. przedsiębiorstw w marcu i w lutym br. wobec 72 proc. w marcu ub. roku),
  • warunkami atmosferycznymi (60 proc. w marcu br. wobec 45 proc. w lutym br. i 49 proc. w marcu ub. roku),
  • niedostatecznym popytem (56 proc. przedsiębiorstw w marcu br. wobec 58 proc. przed miesiącem i 71 proc. przed rokiem).

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 19 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 70 proc. jako wystarczające, a 11proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do tych sprzed miesiąca.
W porównaniu z marcem ubiegłego roku zmniejszył się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne, zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające i zbyt małe.


 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej