Marcowa dynamika i ceny produkcji budowlano-montażowej

2007-05-29 17:42

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa w marcu 2005 roku była mniejsza o 3,8 proc. niż przed rokiem i większa o 12 proc. niż w lutym br.Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2005 r. były o 0,2 proc. wyższe niż w lutym.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się ostatecznie na poziomie niższym o 0,4 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,3 proc. niż w lutym br.
W porównaniu z lutym br. produkcja zwiększyła się we wszystkich grupach przedsiębiorstw.
W stosunku do marca ubiegłego roku niższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się:

  • wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 2 proc.,
  • wykonywaniem instalacji budowlanych - o 18,1 proc.

Natomiast wzrost produkcji wystąpił w:

  • podmiotach przygotowujących teren pod budowę - o 78,6 proc.,
  • podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - o 3,8 proc.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w pierwszym kwartale br. był o 5,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2005 r. były o 0,2 proc. wyższe niż w lutym. Najbardziej wzrosły ceny przygotowania terenu pod budowę (o 1 proc.). Wyższe były także ceny wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,4 proc.), wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 0,3 proc.) oraz wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1 proc.).
W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,3 proc.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej