Lutowa koniunktura w budownictwie

2007-05-29 17:59

W lutym ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest niekorzystnie, gorzej niż w styczniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Na pogorszenie koniunktury wpływają gorsze niż przed miesiącem oceny bieżącej sytuacji portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej.

Odpowiednie prognozy na najbliższe miesiące są bardziej optymistyczne od przewidywań ze stycznia.
W grupie badanych przedsiębiorstw 21 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 22 proc. - jej pogorszenie (w styczniu odpowiednio 26 i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie zmieniła się.
Przedsiębiorstwa odnotowują dalsze ograniczanie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Pogarszają się także oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. W ciągu najbliższych trzech miesięcy ma się natomiast poprawić portfel zamówień. Optymistyczne i lepsze niż w styczniu są także oceny przyszłej produkcji.
Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest gorsza niż przed miesiącem; powodem takiej sytuacji są zwiększające się opóźnienia przy ściąganiu płatności od dłużników.
Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są też negatywne, choć bardziej optymistyczne od styczniowych.
W ciągu trzech najbliższych miesięcy przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, ale wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem.
Zatrudnienie w budownictwie będzie ograniczane w mniejszym stopniu niż przewidywano w styczniu.
W lutym 1,3 proc. jednostek nie odczuło żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w styczniu br. 1,8 proc., w lutym ub. roku - 0,9 proc.).
Największe trudności związane są z konkurencją ze strony innych firm (67 proc. przedsiębiorstw w lutym br., 69 proc. w styczniu br. i 57 proc. w lutym ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (60 proc. przedsiębiorstw w lutym br. wobec 53 proc. przed miesiącem i 66 proc. przed rokiem).
W porównaniu ze styczniem najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z warunkami atmosferycznymi oraz niedostatecznym popytem, a zmalało znaczenie barier związanych z kosztami materiałów oraz kosztami zatrudnienia.
W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 21 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 66 proc. jako wystarczające, a 13 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do ocen formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z lutym ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększa się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej