Lokalizacja magazynów dystrybucyjnych oraz sposób ich projektowania

2007-05-25 15:59

Skrócenie czasu między zamówieniem a jego realizacją, a także napięte terminy realizacji wpływają na lokalizację i elastyczność magazynów dystrybucyjnych. Duży wpływ na działanie tego typu obiektów ma także na sposób ich projektowania.


Firma ProLogis (NYSE: PLD), globalny dostawca obiektów i usług dystrybucyjnych, oraz Capgemini, przedsiębiorstwo świadczące usługi konsultingowe, technologiczne i outsourcingowe, ogłosiły 11 maja 2006 r. wyniki przeprowadzonego badania dotyczącego przyszłych potrzeb europejskich magazynów dystrybucyjnych. Celem badania była analiza ogólnych trendów w europejskich łańcuchach dostaw oraz ich wpływu na magazynowanie i projektowanie powierzchni magazynowych. Badanie, odbyło się jesienią 2005 r., objęło zarówno wywiady przeprowadzone metodą jakościową, jak i ankiety internetowe. Uczestniczyło w nim ponad 200 przewoźników i dostawców usług logistycznych.

    Podczas badania określono następujące ogólne tendencje dotyczące łańcucha dostaw oraz magazynowania:

  • Rozwój rynku europejskiego nie wpływa na częstsze przenoszenie centrów dystrybucyjnych na wschodzące rynki państw Europy Środkowej i Wschodniej, a raczej na tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych w tym regionie. Druga fala wzrostu oczekiwana jest w takich krajach jak Rosja, Słowacja, Ukraina i Rumunia.
  • W wyniku rosnących wymagań klientów skróceniu ulega czas między zamówieniem a jego realizacją, a także terminy realizacji. Firmy muszą, więc kłaść większy nacisk na bliższy kontakt z klientem. To z kolei wpływa na wzrost popytu na powierzchnię magazynową w strategicznych lokalizacjach znajdujących się w pobliżu rynków i gwarantujących wysoką dostępność środków transportu.
  • Zmieniają się funkcje magazynów: z funkcji czysto magazynowych w funkcje magazynowo-dystrybucyjne bądź funkcje o wartości dodanej. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na nieruchomości logistyczne. Firmy będą, potrzebować coraz więcej ramp załadunkowych i zwiększony dostęp do światła dziennego w budynkach magazynowych. Ponadto na specyfikacje budynków magazynowych coraz częściej wpływa przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.
  • W związku z narastającymi wahaniami popytu klientów oraz zmianami ich oczekiwań, co do obsługi nastąpiła konieczność budowania magazynów elastycznych zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji. Przewoźnicy oraz dostawcy usług logistycznych coraz częściej decydują się na wynajem powierzchni magazynowej i wymagają elastycznych warunków najmu.
  • Magazyny dystrybucyjne powinny powstawać w atrakcyjnych lokalizacjach. Modernizacja istniejących i przestarzałych obiektów logistycznych w strategicznych lokalizacjach może być rozwiązaniem dla rynków, na których podaż powierzchni magazynowej jest ograniczona.

 

"Przeprowadzone badanie wykazuje, że oferujący nieruchomości logistyczne muszą cały czas pamiętać o tym, co wpływa na działania przewoźników i dostawców usług logistycznych działających w ramach globalnych łańcuchów sprzedaży. Dziś nie wystarcza już tworzenie magazynów, które spełniają wymogi budowlane" - powiedział Bert Angel, wiceprezes i menadżer ds. usług globalnych na Europę w firmie ProLogis,

 

Roy Lenders, wiceprezes Capgemini, twierdzi, że: "Rozwój rynków Europy Środkowej i Wschodniej w połączeniu z rosnącymi wymogami klientów zmusza firmy do regionalizacji centrów dystrybucyjnych w Europie. Tworząc nowe centra dystrybucyjne, firmy będą w coraz większym stopniu korzystać z lokalizacji znajdujących się w pobliżu rynków, a także wymagać elastycznych warunków najmu".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej