Kwietniowa koniunktura w budownictwie

2007-05-29 17:40

Oceny kwietniowej koniunktury w budownictwie są pozytywne, lepsze niż w marcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wpłynęły na to pozytywne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień, a także bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu prognozy produkcji budowlanej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

W grupie badanych przedsiębiorstw 27 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 17 proc. - jej pogorszenie (w marcu odpowiednio 23 i 24 proc.). Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowują niewielki wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Lepsze niż w marcu są oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej.
W najbliższych trzech miesiącach prognozuje się poprawę portfela zamówień. Oceny przyszłej produkcji są również optymistyczne i lepsze niż w marcu.
Opóźnienia odczuwane przy ściąganiu płatności od dłużników utrzymują się na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca.
Niezadowalająca - choć lepsza niż przed miesiącem - jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Pozytywne natomiast są przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych i będzie on szybszy niż prognozowano przed miesiącem. Ma także wzrosnąć zatrudnienie w budownictwie.


W kwietniu 1,6 proc. firm nie odczuło żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w marcu br. 0,8 proc., w kwietniu ub. roku 1,8 proc.). Największe trudności wiążą się z:

  • konkurencją ze strony innych firm (70 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br. wobec 68 proc. przed miesiącem i 72 proc. w kwietniu ub. roku),
  • niedostatecznym popytem (59 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br. wobec 57 proc. w marcu br. i 70 proc. w kwietniu ub. roku),
  • kosztami zatrudnienia (38 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br. wobec 40 proc. przed miesiącem i 36 proc. w kwietniu ub. roku),
  • kosztami obsługi finansowej (37 proc. w kwietniu br. wobec 36 proc. przed miesiącem i 43 proc. w kwietniu ub. roku).

W porównaniu z sytuacją sprzed roku najbardziej spadło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem i kosztami finansowej obsługi działalności, natomiast wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.
W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 19 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 70 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do tych sprzed miesiąca.
W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku zmniejszył się udział jednostek oceniających swe zdolności jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające i zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej