Kontrole GUNB-u w 2004 roku

2007-05-29 17:33

Podstawy prawne i organizacyjne systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych powstały w 2004 roku; ustawa o wyrobach budowlanych obowiązuje od 1 maja 2004. W czerwcu tego samego roku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powołano Departament Wyrobów Budowlanych, wydziały kontroli powstały także w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego. Od tego czasu są prowadzone kontrole.

W 2004 roku przeprowadzono kontrole 500 producentów i 552 sprzedawców. Skontrolowano łącznie 1946 wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B i 212 wyrobów oznakowanych CE.
W grupie 2158 skontrolowanych wyrobów 81 proc. stanowiły te, które nie są objęte harmonizacją (oznakowane B), 18 proc. - wyroby objęte harmonizacją (zgodne ze zharmonizowaną europejską normą wyrobu lub europejską aprobatą techniczną) i 1 proc. - wyroby nie objęte harmonizacją, do jednostkowego stosowania i wyroby regionalne.

Nieprawidłowości stwierdzono aż w 746 spośród 2158 przypadków, co stanowi 34,6 proc. wszystkich kontrolowanych wyrobów.
Biorąc pod uwagę poszczególne grupy kontrolowanych wyrobów, liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła:

  • 39 proc. w grupie wyrobów nie objętych harmonizacją, oznakowanych B (684 wyroby na 1742),
  • 29 proc. w grupie wyrobów do jednostkowego stosowania (6 wyrobów na 21),
  • 22 proc. w grupie wyrobów objętych harmonizacją, oznakowanych B (39 wyrobów na 177),
  • 8 proc. w grupie wyrobów objętych harmonizacją, oznakowanych CE oraz CE i B (17 wyrobów na 212),
  • nieprawidłowości nie stwierdzono natomiast w grupie wyrobów regionalnych (skontrolowano 2).

Według stanu na koniec 2004 roku wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego na 746 skontrolowanych wyrobów budowlanych wszczęli 138 postępowań administracyjnych i w ich wyniku wydali 198 orzeczeń. Tylko 2 przypadki dotyczyły wyrobów ze znakiem CE, a 136 pozostałych - ze znakiem B.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej