Koniunktura w budownictwie - wrzesień 2005

2007-05-29 15:17

We wrześniu ogólna koniunktura w budownictwie jest oceniana korzystnie, nieco lepiej niż w sierpniu i bardziej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Na sytuację tę wpływają lepsze niż w ubiegłym miesiącu pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Odpowiednie prognozy są również optymistyczne.

Pozytywne oceny koniunktury powodują, że wzrosła liczba jednostek, które nie odczuły we wrześniu żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,5 proc. wobec 2,3 proc. w sierpniu br. i 1,8 proc. we wrześniu ub. roku).
Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 77 proc. przedsiębiorstw (73 proc przed miesiącem i we wrześniu ub. roku).
Kolejną barierą są koszty zatrudnienia (48 proc. badanych przedsiębiorstw wobec 45 proc. w sierpniu br. i 39 proc. we wrześniu ub. roku).
W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku zmniejszyło się natomiast znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, kosztami finansowej obsługi działalności i trudnościami z uzyskaniem kredytów, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia i niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

Ogólna sytuacja gospodarcza we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana pozytywnie. Najlepiej oceniają ją przedsiębiorstwa średnie (zatrudnienie wynosi od 50 do 249 osób).
W omawianym okresie przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowały wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Najbardziej optymistyczne oceny są formułowane przez przedsiębiorstwa średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).
Bieżąca produkcja budowlano-montażowa jest nadal rozszerzana. Jednostki wszystkich klas wielkości odnotowują wzrost produkcji, największy firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Najwolniej rośnie produkcja w firmach małych (od 10 do 49 osób).
Nieznacznie zmniejszyły się opóźnienia w ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najmniej trudności ze ściąganiem należności odczuwają firmy duże.
Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych we wrześniu są pozytywne i lepsze niż w sierpniu. Najbardziej optymistyczne oceny formułują firmy średnie.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przewidują dalszą poprawę swojej sytuacji gospodarczej. Najbardziej korzystne prognozy formułują jednostki średnie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przewidywany jest dalszy wzrost portfela zamówień; przewidywania te są jednak ostrożniejsze niż przed miesiącem.
Najbardziej znaczącego wzrostu oczekują jednostki duże, najmniejszego - małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej