Koniunktura w budownictwie - wrzesień 2002

2002-10-30 15:38

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i wynosi plus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 19% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio - 25% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest we wrześniu nadal negatywna, choć nieznacznie lepsza niż przed miesiącem i mniej pesymistyczna niż przed rokiem. Wynika to z korzystnych prognoz dotyczących przyszłego popytu i produkcji na najbliższe miesiące. Bieżące oceny są nieco ostrożniejsze od poprzednich sprzed miesiąca. Negatywne oceny klimatu koniunktury formułowane są przez przedsiębiorstwa obu sektorów własności, w zdecydowanie większym stopniu przez firmy publiczne.
We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie, ale na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i niższym niż we wrześniu w latach 1993-2000. Poprawiają się oceny bieżącej sytuacji, natomiast prognozy na najbliższe miesiące, choć optymistyczne, są nieco gorsze niż przed miesiącem. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach publicznych jest dużo lepszy niż w firmach prywatnych.

Budownictwo
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i wynosi plus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 19% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio - 25% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W przedsiębiorstwach publicznych koniunkturę ocenia się dużo lepiej niż w firmach prywatnych.
Przedsiębiorstwa sygnalizują, że portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe nieznacznie spada. Jedynie firmy publiczne zgłaszają wzrost zamówień. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, w przedsiębiorstwach publicznych lepsza niż w firmach prywatnych, choć wyraźnie gorsza niż w ubiegłym miesiącu.
Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć nieco lepsze od ocen sprzed miesiąca (odpowiedni wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 8). Tylko firmy publiczne wskazują na wzrost bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Firmy publiczne prognozują swoją produkcję budowlano-montażową bardziej optymistycznie niż jednostki prywatne.
Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest niezadowalająca. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają ją dużo gorzej niż firmy publiczne. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. Firmy publiczne prognozują nieznaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. Prognozy w tym zakresie formułowane przez przedsiębiorstwa prywatne są dużo bardziej pesymistyczne niż przewidywania firm publicznych
W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, chociaż w stopniu wolniejszym od prognoz sprzed miesiąca, zbliżony dla firm publicznych i prywatnych.  Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być zbliżona do prognoz z ubiegłego miesiąca, nieco większa w jednostkach sektora prywatnego niż publicznego.
We wrześniu utrzymuje się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (1,4%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (we wrześniu sygnalizuje ją 79% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 76% w sierpniu) oraz niedostatecznym popytem (wymienianym podobnie jak w sierpniu przez 77% jednostek). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nie odnotowano znaczących zmian w odczuwaniu innych barier.
W stosunku do popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 62% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej