Koniunktura w budownictwie - wrzesień 2002

2002-10-30 15:38

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i wynosi plus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 19% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio - 25% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest we wrześniu nadal negatywna, choć nieznacznie lepsza niż przed miesiącem i mniej pesymistyczna niż przed rokiem. Wynika to z korzystnych prognoz dotyczących przyszłego popytu i produkcji na najbliższe miesiące. Bieżące oceny są nieco ostrożniejsze od poprzednich sprzed miesiąca. Negatywne oceny klimatu koniunktury formułowane są przez przedsiębiorstwa obu sektorów własności, w zdecydowanie większym stopniu przez firmy publiczne.
We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie, ale na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i niższym niż we wrześniu w latach 1993-2000. Poprawiają się oceny bieżącej sytuacji, natomiast prognozy na najbliższe miesiące, choć optymistyczne, są nieco gorsze niż przed miesiącem. Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach publicznych jest dużo lepszy niż w firmach prywatnych.

Budownictwo
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie nieco niższym niż w sierpniu i wynosi plus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 19% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio - 25% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. W przedsiębiorstwach publicznych koniunkturę ocenia się dużo lepiej niż w firmach prywatnych.
Przedsiębiorstwa sygnalizują, że portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe nieznacznie spada. Jedynie firmy publiczne zgłaszają wzrost zamówień. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, w przedsiębiorstwach publicznych lepsza niż w firmach prywatnych, choć wyraźnie gorsza niż w ubiegłym miesiącu.
Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej są negatywne, choć nieco lepsze od ocen sprzed miesiąca (odpowiedni wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 8). Tylko firmy publiczne wskazują na wzrost bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Firmy publiczne prognozują swoją produkcję budowlano-montażową bardziej optymistycznie niż jednostki prywatne.
Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest niezadowalająca. Przedsiębiorstwa prywatne oceniają ją dużo gorzej niż firmy publiczne. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych. Firmy publiczne prognozują nieznaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca. Prognozy w tym zakresie formułowane przez przedsiębiorstwa prywatne są dużo bardziej pesymistyczne niż przewidywania firm publicznych
W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, chociaż w stopniu wolniejszym od prognoz sprzed miesiąca, zbliżony dla firm publicznych i prywatnych.  Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych redukcji pracowników może być zbliżona do prognoz z ubiegłego miesiąca, nieco większa w jednostkach sektora prywatnego niż publicznego.
We wrześniu utrzymuje się obserwowany od kilku miesięcy bardzo niski odsetek jednostek nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (1,4%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (we wrześniu sygnalizuje ją 79% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 76% w sierpniu) oraz niedostatecznym popytem (wymienianym podobnie jak w sierpniu przez 77% jednostek). W porównaniu z ocenami sprzed miesiąca nie odnotowano znaczących zmian w odczuwaniu innych barier.
W stosunku do popytu oczekiwanego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy około 31% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 62% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej