Koniunktura w budownictwie w styczniu 2004

2004-05-30 14:13

Według wstępnych wyników GUS wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w styczniu br. kształtował się na poziomie ujemnym (minus 22), nieco wyższym niż w grudniu 2003 i wyższym niż w grudniu 2001 i 2002 roku. Wśród badanych przedsiębiorstw 12 proc. odnotowało poprawę koniunktury, 34 proc. - jej pogorszenie (w grudniu odpowiednio 14 proc. i 38 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

Dużo gorzej niż przed miesiącem jest oceniany portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe. Firmy sektora publicznego i prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień na podobnym poziomie. Ogólna prognoza na najbliższe trzy miesiące jest nieco mniej pesymistyczna niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, przy czym prognozy przedsiębiorstw publicznych i prywatnych są zbliżone.
Konsekwencją zmniejszającego się bieżącego portfela zamówień są negatywne  (i gorsze niż przed miesiącem) oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne.
Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są również negatywne, choć lepsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zarówno dla firm publicznych, jak i prywatnych.
Nadal utrzymuje się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano - montażowych. Jedynie w przedsiębiorstwach publicznych jej oceny są mniej pesymistyczne niż w grudniu. Według prognoz GUS w ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych (w stopniu nieznacznie mniejszym niż prognozowano w ubiegłym miesiącu).
W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują także spowolnienie tempa spadku cen realizacji robót budowlano - montażowych w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca.
Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca niż prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych.
W styczniu jedynie 0,6 proc. jednostek nie odczuło jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w grudniu ub. roku 1,6 proc., w styczniu ub. roku - 0,2 proc.).
Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w styczniu br. 73 proc. jednostek, w grudniu ub. roku - 74 proc., w styczniu ub. roku - 71 proc.) oraz z niedostatecznym popytem (72 proc. jednostek wobec 71 proc. w grudniu ub. roku i 76 proc. w styczniu ub. roku).
W skali roku wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami finansowej obsługi działalności (w styczniu br. ten problem sygnalizowało 42 proc. przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 33% przed rokiem) i z trudnościami z uzyskaniem kredytów (31 proc. przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 26 proc. przed rokiem).
W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 30 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 63 proc. jako wystarczające, a 7 proc. jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej