Koniunktura w budownictwie w marcu 2006 roku

2007-05-29 14:23

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w marcu są pozytywne i lepsze niż w poprzednim miesiącu. W grupie badanych przedsiębiorstw 27 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 19 proc. - jej pogorszenie. W lutym te dane kształtowały się odpowiednio na poziomie 25 i 21 proc. W marcu przedsiębiorstwa odnotowały mniejsze niż przed miesiącem ograniczenie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Natomiast nadal jest ograniczana bieżąca produkcja budowlano-montażowa.

W najbliższych miesiącach ma wzrosnąć nie tylko produkcja, ale też portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe, przy czym wzrost ma być większy od prognozowanego przed miesiącem.
Wciąż pogarsza się bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Jednak przewidywania na najbliższe miesiące są optymistyczne.
Zdaniem przedsiębiorców w ciągu najbliższych miesięcy szybciej niż do tej pory będą rosły ceny realizacji robót budowlano-montażowych niż wskazywała prognoza z lutego. Wzrośnie także zatrudnienie w budownictwie.

Spośród badanych jednostek w marcu i lutym 1,9 proc. zadeklarowało, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (przed rokiem - 0,8 proc.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa są związane z warunkami atmosferycznymi. W marcu tę barierę zgłosiło 65 proc. przedsiębiorstw.
Kolejnym problemem jest konkurencja ze strony innych firm (63 proc. firm w marcu i lutym br. wobec 68 proc. w marcu ub. roku).
W porównaniu z marcem ubiegłego roku znacznie mniej przedsiębiorstw zgłasza barierę związaną z niedostatecznym popytem (40 proc., rok wcześniej - 57 proc.). Większym problemem okazał się natomiast niedobór wykwalifikowanych pracowników; w marcu ubiegłego roku mówiło o tym 10 proc. firm, w marcu br. - aż 21 proc.

W stosunku do oczekiwanego portfela zamówień w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 12 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 74 proc. jako wystarczające, a 14 proc. - jako zbyt małe. W porównaniu z marcem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększa się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.

Spośród badanych przedsiębiorstw 18 proc. nie planuje żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w październiku 2005 r. - 16 proc., przed rokiem 24 proc.). W grupie pozostałych respondentów 67 proc. przewiduje, że ich działalność inwestycyjna będzie związana z pracami i zakupami modernizacyjnymi,a 74 proc. planuje nowe inwestycje.
Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (94 proc.). Krajowy kredyt bankowy wybiera 36 proc. firm, leasing - 34 proc.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej