Koniunktura w budownictwie w maju 2005

2007-05-29 17:32

Ocena koniunktury w budownictwie w maju jest lepsza niż w poprzednim miesiącu. 31 proc. badanych przedsiębiorstw zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 14 proc. - jej pogorszenie (w kwietniu odpowiednio 27 i 17 proc.). Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.

Przedsiębiorstwa odnotowały znaczny wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, wzrosła także bieżąca produkcja budowlano-montażowa. Prognozy na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne.
Lepsza niż przed miesiącem jest także bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Problemem są natomiast utrzymujące się opóźnienia przy ściąganiu płatności od dłużników.


Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są optymistyczne i lepsze niż w kwietniu.
Przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, ale mniejszy niż prognozowany przed miesiącem.
W maju 1,4 proc. jednostek nie odczuło żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w kwietniu br. 1,5 proc., w maju ub. roku 1,8 proc.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa wiążą się z:

  • konkurencją ze strony innych firm (74 proc. przedsiębiorstw w maju br. i ub. roku, 71 proc. w kwietniu),
  • niedostatecznym popytem (56 proc. przedsiębiorstw w maju br., 58 proc. w kwietniu br. i 68 proc. w maju ub. roku),
  • kosztami zatrudnienia (42 proc. przedsiębiorstw w maju br., 39 proc. przed miesiącem i 37 proc. w maju ub. roku),
  • kosztami finansowej obsługi działalności (41proc. w maju br., 37 proc. przed miesiącem i 45 proc. w maju ub. roku).

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższego roku 20 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 68 proc. jako wystarczające, a 12 proc. - jako zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej