Koniunktura w budownictwie w maju 2004

2007-05-29 19:20

W czerwcu, podobnie jak w maju, koniunktura w budownictwie jest oceniana pozytywnie. Wciąż jednak oceny te są gorsze, niż w tym samym miesiącu w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pozytywna ocena koniunktury jest wynikiem utrzymania się optymistycznych ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej.

25 proc. badanych przedsiębiorstw odnotowało poprawę koniunktury, 17 proc. - pogorszenie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany pozytywnie, przy czym firmy sektora publicznego oceniają go lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Prognozy na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne (lepsze dla przedsiębiorstw państwowych).

Oceny bieżącej i przyszłej produkcji budowlano-montażowej utrzymują się na poziomie zbliżonym do ocen z maja (przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą i przyszłą produkcję dużo lepiej niż firmy prywatne).
Poprawia się wciąż trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Firmy publiczne jako jedyne oceniają bieżącą sytuację finansową pozytywnie i przewidują jej dalszą poprawę w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost zatrudnienia w budownictwie. Dotyczy to firm sektora prywatnego; jednostki sektora publicznego planują niewielkie redukcje zatrudnienia.
Podobnie jak w poprzednim miesiącu, w czerwcu 1,8 proc. jednostek nie odczuło jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej.
Nadal największe trudności firm wiążą się z konkurencją ze strony innych firm (74 proc. przedsiębiorstw) oraz z niedostatecznym popytem (63 proc. przedsiębiorstw). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami materiałów (34 proc. firm) i z kosztami finansowej obsługi działalności (45 proc.).
Analizując popyt prognozowany na najbliższe dwanaście miesięcy ok. 22 proc. przedsiębiorstw budowlanych oceniło swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 69 proc. jako wystarczające, 9 proc. - jako zbyt małe. Oceny są zbliżone do tych sprzed miesiąca i sprzed roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej