Koniunktura w budownictwie w listopadzie 2004

2007-05-29 18:26

Oceny koniunktury w budownictwie w listopadzie są pozytywne, ale nieco gorsze niż w październiku (odpowiednio - plus 9 i plus 13).Na pogorszenie koniunktury wpłynął wolniejszy wzrost bieżącego portfela zamówień i bieżącej produkcji.

25 proc. badanych przedsiębiorstw zasygnalizowało poprawę koniunktury, 16 proc. - pogorszenie. Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie uległa zmianie.
Wolniejszy niż w październiku jest wzrost portfela na roboty budowlano-montażowe; w tym przypadku nieznacznie lepiej oceniają tę sytuację firmy państwowe. Co prawda przedsiębiorcy przewidują wzrost portfela zamówień w najbliższych trzech miesiącach, ale prognozy są gorsze od tych sprzed miesiąca.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oceniają swoją sytuację finansową korzystnie, ale w ciągu najbliższych trzech miesięcy ma nastąpić pogorszenie - zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych.
W tym samym przewiduje się wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, ale wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem.
Szybsze od prognozowanego przed miesiącem będzie tempo redukcji zatrudnienia w tym sektorze gospodarki (przede wszystkim w firmach państwowych).
W listopadzie tylko 1,7 proc. przedsiębiorstw nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w październiku br. - 2,5 proc., w listopadzie ub. roku - 2,1 proc.). Największe trudności są związane z konkurencją ze strony innych firm. oraz z niedostatecznym popytem.
W perspektywie dwunastu najbliższych miesięcy 20 proc. badanych przedsiębiorstw ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 68 proc. - jako wystarczające i 12 proc. - jako zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej