Koniunktura w budownictwie w grudniu 2004

2007-05-29 18:11

Grudniowa koniunktura w budownictwie jest oceniana pozytywnie i lepiej niż w ciągu ostatnich dziewięciu lat, ale nieco gorzej niż w listopadzie bieżącego roku.Portfel zamówień jest mniejszy niż w listopadzie, wolniejszy niż przed miesiącem jest wzrost bieżącej produkcji.

W grupie badanych przedsiębiorstw 23 proc. zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 19 proc. - jej pogorszenie (w listopadzie odpowiednio 24 i 15 proc.). Sytuacja pozostałych przedsiębiorstw nie zmieniła się.
Ograniczenie portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe odczuwają przede wszystkim firmy prywatne. Prognozy na najbliższe trzy miesiące są natomiast gorsze dla firm sektora publicznego.
Oba sektory przedsiębiorstw korzystnie oceniają bieżącą produkcję budowlano-montażową, jednak oczekiwania dotyczące przyszłej produkcji są negatywne i gorsze niż przed miesiącem.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest niezadowalająca, gorsza niż przed miesiącem; bardziej pesymistyczne są oceny firm prywatnych. Pesymistyczne są także prognozy na najbliższe trzy miesiące.
W tym samym okresie przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, ale nieco wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem.
Większa od prognozowanej w listopadzie będzie redukcja zatrudnienia; spadek zatrudnienia nastąpi przede wszystkim w firmach państwowych.
W grudniu 9,4 proc. jednostek nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w listopadzie br. 1,8 proc., w grudniu ub. roku - 1,6 proc.).
Największe trudności wiążą się z konkurencją ze strony innych firm (68 proc. przedsiębiorstw) oraz z niedostatecznym popytem (51 proc. badanych przedsiębiorstw).
W odniesieniu do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 21 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 68 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe.
W porównaniu z grudniem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększa się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej