Koniunktura w budownictwie - sierpień 2003

2003-09-30 14:54

W sierpniu obserwuje się zahamowanie notowanej w poprzednich miesiącach poprawy ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Mimo to kształtuje się on nadal na poziomie dodatnim, wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat.

Ostrożniejsze oceny koniunktury są wynikiem gorszych niż w lipcu ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz działalności budowlano-montażowej. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych jest lepszy niż w przedsiębiorstwach prywatnych.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w sierpniu na poziomie dodatnim, niższym niż w lipcu (plus 13), ale wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 28% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 31% i 16%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają koniunkturę lepiej niż firmy prywatne. Sygnalizowany wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe jest wolniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień lepiej niż przedsiębiorstwa prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest mniej optymistyczna od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bardziej ostrożne w swych przewidywaniach są przedsiębiorstwa prywatne.

Zarówno oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej jak i jej prognozy na najbliższe trzy miesiące są zbliżone do odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w firmach prywatnych. Odpowiednie oceny formułowane przez przedsiębiorstwa publiczne są mniej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu. Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest oceniana nadal negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w lipcu. Mimo odnotowanej poprawy w stosunku do ubiegłego miesiąca, sytuacja finansowa przedsiębiorstw prywatnych jest nadal zdecydowanie gorsza niż firm publicznych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się nieznacznego pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych sektora prywatnego, poprawy - sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych, przy czym tempo tego spadku będzie wolniejsze niż przed miesiącem, zarówno w firmach publicznych jak i prywatnych. Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

W sierpniu 2,1% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w lipcu br. 1,6%, w sierpniu ub. roku - 1,2%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (wymienianą przez 79% jednostek, wobec 78% w lipcu br. i 76% w sierpniu ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (73% przedsiębiorstw zgłaszających bariery, wobec 75% w lipcu br. i 77% w sierpniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w sierpniu br. sygnalizuje ją 38% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 26% przed rokiem). W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 29% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 65% jako wystarczające, a 6% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 25%, 67%, 8%.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej